Symantec Ghost Boot CD 12.0.0.11331 (x64) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Symantec Ghost Boot CD 12.0.0.11331 (x64)

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
BXP.png


R55aeb5baea04f51cf5acf00a2d87ce07


Symantec Ghost Boot CD –tạo ra và phục hồi hình ảnh sao lưu toàn bộ đĩa vùng, hay cá nhân thư mục, và cho phép anh để khôi phục lại hệ thống ngay cả khi mọi thứ dường như bị xâm nhập. Norton Ma hoạt động xảy ra "hot", có nghĩa là bạn có thể sử dụng cửa Sổ và các ứng dụng của nó trong các hoạt động cứu hộ. Cũng không có lựa chọn để lên kế hoạch cho những hành động này được trong khoảng thời gian hoặc khi sự kiện xảy ra. Sao có thể được tải lên một vùng của hệ thống của bạn, trên một CD / DVD, trên Blu-ray hoặc trên một USB lưu phương tiện truyền thông.

Norton Ma lá không có gì để có cơ hội, và cũng có thể giả định rằng anh không còn quyền truy cập vào Windows, ví dụ bởi vì một số khởi động các tập tin đang bị hỏng. Trong những trường hợp này, nếu anh đã tạo ra các Norton Ma phục Hồi Đĩa, bạn có thể thực hiện một hệ thống khởi động với CD này và bắt đầu một thủ tục phục hồi bằng cách sử dụng một đã cứu ảnh.

Title Release: Symantec.Ghost.Boot.CD.12.0.0.11331 (x64)
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Ông thớt dùng google translate dịch đọc chẳng hiểu cái gì luôn

phải chịu thôi đừng có đọc đi , cứ tải đi trong diễn đàn không cho để tiếng anh phải chịu thôi
 
Top