Windows 10 - Share bản Ghost Win 10 x64 1803 full Soft | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Windows 10 Share bản Ghost Win 10 x64 1803 full Soft

TheSun66

Gà con
Được làm từ bộ cài Win 10 1803 August 2018 (OS Build 17134.228) được Microsoft phát hành mới đây, lược bỏ Apps không cần thiết và giữ lại Windows Defender.
Add Full Font Abc_Vni, Office 2016 căn chỉnh chuẩn văn phòng
Windows và Office mình không để tự động @ctive.
Các bạn có thể @ctive dùng tool tại C:\Extra. Nên sử dụng Hwiden.mk3 để lấy bản quyền cho windows 10.
Bản ghost không cá nhân hóa bất kì thành phần nào.
 
Top