kích hoạt microsoft office | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

kích hoạt microsoft office

 1. B

  Chia sẻ [Hướng dẫn] Kích hoạt Windows/Office bằng Active by Phone không cần gọi cho MS

  Hướng dẫn này thì trên mạng, hay ở Vn-Zoom cũng có nhiều rồi. Nhưng đa số lại là gọi, hoặc chat với MS để lấy CID kích hoạt. Mình sẽ hướng dẫn cách không cần gọi, chat với MS, làm bằng tay. Lưu ý: Có 1 số key bắt buộc phải Call, nếu thế thì bạn có thể qua các topic khác, các ae khác sẽ lấy CID...
 2. T

  Windows 10 Share bản Ghost Win 10 x64 1803 full Soft

  Ghost Win 10 1803 August 2018 Được làm từ bộ cài Win 10 1803 August 2018 (OS Build 17134.228) được Microsoft phát hành mới đây, lược bỏ Apps không cần thiết và giữ lại Windows Defender. Add Full Font Abc_Vni, Office 2016 căn chỉnh chuẩn văn phòng Windows và Office mình không để tự động @ctive...
 3. Business

  Microsoft Office Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền Microsoft Office 2016 Professional Plus miễn phí

  Đầu tiên để cài đặt, bạn cần có bộ Microsoft Office hoàn chỉnh tải nó tại đây: Bắt đầu nào! Bước 1: Sau khi tải về bạn chạy phần mềm Office 2016 tiến hành cài đặt. Bước 2: Sau khi cài đặt xong Office, mở notepad và paste đoạn code phía dưới: @echo off title Activate Microsoft Office 2016...
Top