Thảo luận - Ryzen thế hệ 4 chuẩn bị về rồi!!! | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Ryzen thế hệ 4 chuẩn bị về rồi!!!

caniquyvnz

Rìu Bạc
có 1 sự thật ở đây , năm 2008 mình có dàn amd con athon + ram1G*2 + hdd 250..năm rồi nó chập cheng lúc lên lúc không, thay mấy món cơ bản như ram, nguồn , quạt,vệ sinh bôi keo,,, nhưng củng có lúc lên lúc không {canny}
- đành đem hỏi anh chuyên phần cứng, ảnh nói hàng này hiếm lắm nên không có linh kiện để thay , thôi để góc bàn làm kỷ niệm {beauty}
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Vàng
Ra sớm đi cho Ryzen 3 nó hạ thêm ít nữa cho dễ xài.
Ủng hộ đội đỏ.
 

DatGaming

Rìu Sắt
tdp mát vãi lol,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,intel nó nóng kinh
 


Bài Viết Mới

Top