Re-up: ESET NOD32 bản V4 cho các máy cấu hình thấp - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Re-up: ESET NOD32 bản V4 cho các máy cấu hình thấp

Đại Chúa Tể

Moderator
Thành viên BQT
Chặn như trên vẫn không được nhé mấy bạn.
1. Test thấy nó check update bằng file: update.exe trên 2 đường dẫn sau:
C:\Program Files\Common Files\AV\ESET NOD32 Antivirus 4.2\update.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\update.exe

Đã block file update.exe bằng firewall vẫn không ăn thua.
Đang theo dõi trên windows 10 và windows 7 vẫn thấy nó bắt update lên bản mới hàng ngày
Cầu anh em giúp đỡ. Bản này nhẹ nên ưng quá :D
 

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Chặn như trên vẫn không được nhé mấy bạn.
1. Test thấy nó check update bằng file: update.exe trên 2 đường dẫn sau:
C:\Program Files\Common Files\AV\ESET NOD32 Antivirus 4.2\update.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\update.exe

Đã block file update.exe bằng firewall vẫn không ăn thua.
Đang theo dõi trên windows 10 và windows 7 vẫn thấy nó bắt update lên bản mới hàng ngày
Cầu anh em giúp đỡ. Bản này nhẹ nên ưng quá :D
Bạn thử cách sau xem có đc không nhé (nếu không đc thì có cách 2 mạnh tay hơn):

1. Tạo file có tên update.exe bất kỳ (để chế độ chỉ để đọc).
2. Boot vào Safe mode của hệ điều hành hiện tại;
3. Copy file update.exe theo đường dẫn:
C:\Program Files\Common Files\AV\ESET NOD32 Antivirus 4.2\update.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\update.exe

4. Khởi động lại máy tính và kiểm tra.
 

moitinhdaukiss

Rìu Bạc Đôi
Bạn thử cách sau xem có đc không nhé (nếu không đc thì có cách 2 mạnh tay hơn):

1. Tạo file có tên update.exe bất kỳ (để chế độ chỉ để đọc).
2. Boot vào Safe mode của hệ điều hành hiện tại;
3. Copy file update.exe theo đường dẫn:
C:\Program Files\Common Files\AV\ESET NOD32 Antivirus 4.2\update.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\update.exe

4. Khởi động lại máy tính và kiểm tra.
Nếu dùng cách này còn update được cơ sở dữ liệu không anh Hà :D.
 

Đại Chúa Tể

Moderator
Thành viên BQT
Bạn thử cách sau xem có đc không nhé (nếu không đc thì có cách 2 mạnh tay hơn):

1. Tạo file có tên update.exe bất kỳ (để chế độ chỉ để đọc).
2. Boot vào Safe mode của hệ điều hành hiện tại;
3. Copy file update.exe theo đường dẫn:
C:\Program Files\Common Files\AV\ESET NOD32 Antivirus 4.2\update.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\update.exe

4. Khởi động lại máy tính và kiểm tra.
Ok, để mình kiểm tra rồi báo lại kết quả xem sao :D
 

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Bạn thử cách sau xem có đc không nhé (nếu không đc thì có cách 2 mạnh tay hơn):

1. Tạo file có tên update.exe bất kỳ (để chế độ chỉ để đọc).
2. Boot vào Safe mode của hệ điều hành hiện tại;
3. Copy file update.exe theo đường dẫn:
C:\Program Files\Common Files\AV\ESET NOD32 Antivirus 4.2\update.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\update.exe

4. Khởi động lại máy tính và kiểm tra.
- SỬA LẠI:

1. Tạo file có tên upgrade.exe bất kỳ (để chế độ chỉ để đọc).
2. Copy file upgrade.exe theo đường dẫn (trên Win x64):
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus
C:\Program Files\Common Files\AV\ESET NOD32 Antivirus 4.2
3. Khởi động lại máy tính và kiểm tra.
 

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Chặn như trên vẫn không được nhé mấy bạn.
1. Test thấy nó check update bằng file: update.exe trên 2 đường dẫn sau:
C:\Program Files\Common Files\AV\ESET NOD32 Antivirus 4.2\update.exe
C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\update.exe

Đã block file update.exe bằng firewall vẫn không ăn thua.
Đang theo dõi trên windows 10 và windows 7 vẫn thấy nó bắt update lên bản mới hàng ngày
Cầu anh em giúp đỡ. Bản này nhẹ nên ưng quá :D
- Bạn thử block file upgrade.exe xem có đc không nhé.
- Nếu không đc thì làm theo cách ở #26.
 
Mình đã cài thử theo cách của bạn Hà...... Không thấy update lên phiên bản mới nhưng khởi động lần 2 là lại tắt bảo vệ thời gian thực và đòi Key......................o_O
 

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Mình đã cài thử theo cách của bạn Hà...... Không thấy update lên phiên bản mới nhưng khởi động lần 2 là lại tắt bảo vệ thời gian thực và đòi Key......................o_O
- Bạn thực hiện theo HD ở #26 phải không? Nếu thực hiện theo hướng dẫn mà Eset đòi key thì có thể bạn chưa chạy file .reg. Bạn vào lại Safemode rồi chạy file .reg là đc.
 
Top