Privacy Eraser Free V.5.11 Build 3883 Portable - Phần mềm cách xóa sạch tất cả các dấu vết của các hoạt động trên Internet và máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Privacy Eraser Free V.5.11 Build 3883 Portable - Phần mềm cách xóa sạch tất cả các dấu vết của các hoạt động trên Internet và máy tính

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
53a0199b469465.33721828_800.jpg


Privacy Eraser - là một bộ quyền riêng tư tất cả trong một bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng cách xóa sạch tất cả các dấu vết của các hoạt động trên Internet và máy tính.

Chỉ với một cú nhấp chuột, Privacy Eraser Free có thể nhanh chóng xóa bộ nhớ cache Internet, cookie, lịch sử duyệt web, lịch sử thanh địa chỉ, URL đã nhập, lịch sử biểu mẫu tự động hoàn thành, mật khẩu đã lưu và tệp index.dat của trình duyệt của bạn, và lịch sử chạy của Window, lịch sử tìm kiếm, mở / lưu lịch sử, tài liệu gần đây và hơn thế nữa.

Features
• Cleans Internet cache (Temporary Internet Files ), Internet history, cookies, typed URLs etc.
• Flexible, highly customizable and open plug-in architecture
• File shredder
• Drive wiper
• Cookies manager
• Stealth mode
• Schedule options

Changelog
May 1, 2021 - Privacy Eraser Free v5.11 Build 3883 Released.
  • Improved Microsoft Edge Cookies cleaning.
  • Improved Firefox Cookies detection.
  • Improved Windows 10 Notifications & Actions support.
  • Improved Taskbar Jump Lists cleaning.
  • Improved secure deletion performance.
  • Minor GUI improvements.
  • Minor bug fixes.

Title Release: Privacy Eraser Free V.5.11 Build 3883 Portable
Developer: Home Page
License: FreeWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Privacy Eraser Free 5.5.0 Portable - đã cập nhật thêm phiên bản mới nhất
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Privacy Eraser Free 5.7.3 Build 3797 - đã cập nhật thêm phiên bản mới nhất
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Privacy Eraser Free 5.8 Build 3825 + Portable - đã cập nhật thêm phiên bản mới nhất

 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Privacy Eraser Free 5.9 Build 3841+ Portable - đã cập nhật thêm phiên bản mới nhất

 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Privacy Eraser Free 5.9.2 Build 3850 Portable - đã cập nhật thêm phiên bản mới nhất

 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Privacy Eraser Free 5.10 Build 3869 Portable - đã cập nhật thêm phiên bản mới nhất

 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Privacy Eraser Free V.5.11 Build 3883 Portable - đã cập nhật thêm phiên bản mới nhất

 
Top