Desktop & Văn phòng - Office Tab Enterprise 11.0 & 13.10 & 14.10 Full/Repack - Thêm tab cho ứng dụng Microsoft Office! | Page 7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Office Tab Enterprise 11.0 & 13.10 & 14.10 Full/Repack - Thêm tab cho ứng dụng Microsoft Office!

chungtom

Búa Gỗ
E cài cả mấy version này, không ver nào chạy được trên windows 11, bật word, excel lên đều bị bắt nhập key dù trên app thì báo đã kích hoạt.
Có bác nào biết cách fix lỗi này không, hướng dẫn e với. {confuse}
Kinh nghiệm của cá nhân mình: nếu bạn đã cài ver cao nhất mà kích hoạt không thành công thì cài xuống ver thấp hơn đều báo không kích hoạt được. mình trước đã thử dùng các phần mềm unstall sạch sẽ mà vẫn không hết được. Cuối cùng chỉ có cài lại win và cài lại bản mình đã chia sẻ ở trên và cũng không test các ver khác nữa vì quá ổn định r (Đấy là trên Win 10 còn Win 11 thì mình không chắc chắn là do nguyên nhân như trên hay do chưa tương thích. Bạn có thể test và cho mọi người biết)
 
Với các phiên bản tiêu chuẩn của Microsoft Office, bạn không thể xem và chỉnh sửa nhiều tập tin trong một cửa sổ được gắn thẻ duy nhất. Office Tab sẽ thay đổi điều này bằng cách giới thiệu một giao diện người dùng được gắn tab mà có thể được nhìn thấy trong nhiều trình duyệt web như: Internet Explorer, Firefox và Google Chrome, hay trong Microsoft Office 2003, 2007, 2010 và 2013.

demo-office-tab-word.gif


Một số tính năng chính của Office Tab

Lưu tất cả dữ liệu chỉ với một cú click

Ưu điểm nổi bật của Office Tab đó là bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách kết hợp tất cả tác vụ với nhau. Chẳng hạn, nếu bạn mở nhiều tập tin và không muốn lưu hoặc đóng chúng riêng biệt, chỉ cần nhấn “Save All” từ trình đơn ngữ cảnh và tất cả file sẽ được lưu lại. Bạn có muốn đóng tất cả tập tin được mở không? Đơn giản, chỉ cần lựa chọn “Close All” và tất cả tập tin của bạn sẽ được đóng lại.

Quản lý tài liệu theo nhóm

在 Office 选项卡中,您可以将保存的 Microsoft Office 文件添加到组中。然后快速打开一组文档或 Excel 文件等。使用收藏夹组功能,您可以轻松地将以下操作应用于 Microsoft Office 应用程序中的文档组。
  • 将文档添加到组
  • 打开文档组
  • 关闭文档组
  • 保存一组文档
轻松重命名文件

您不必打开“另存为”对话框来重命名文件。只需按选项卡上下文菜单上的“重命名”按钮并输入新文件名。如果要将文件保存在另一个文件夹中,只需从上下文菜单中选择“另存为”。

显示完整的文件名

如果文件名很长,Windows 任务栏可能只是部分可见。这给用户带来了不便。但是,一旦安装了 Office Tab,无论多长,您都会在 Tab Bar 上看到完整的文件名。

有用的上下文菜单

右键单击选项卡或选项卡栏以访问其上下文菜单。Office Tab 还整合了 Microsoft Office 中的一些常用命令,让您可以更快速、更方便地访问这些项目。

便于使用

选项卡式界面将允许您在单个窗口中打开多个文档。每个文档都在窗口中显示为一个新选项卡,只需单击一下即可访问。此功能将提高您在使用 Microsoft Office 程序(Word、Excel、PowerPoint、Project、Publisher、Access 和 Visio)时的性能。

高性能

Office Tab 基于 Microsoft Office 的插件技术工作。它不会影响应用程序的性能,并且文件大小相对较小。

在选项卡之间移动

标签可以通过拖动轻松移动。您可以使用鼠标在选项卡之间切换,也可以按Alt + N激活选项卡。

自定义标签界面

选项卡和选项卡栏的颜色是可自定义的。有11种款式可供选择。每种样式、字体和标签名称都可以根据您的喜好进行调整。

提供许多键盘快捷键

Office Tab 支持许多内置键盘快捷键以及用户定义的快捷键来处理选项卡、显示/隐藏选项卡栏、在选项卡之间切换以及选择单独的选项卡。还可以定义个人快捷方式。

创建一个新文档

您可以通过双击标签栏空白处的左键或使用“上下文菜单上的新建命令项”来快速创建新文档。

保存文件

上下文菜单上的“保存”和“全部保存”命令可用于一键保存所有文档。Office Tab 将在文件名中用星号“*”标记已编辑的文档,以表明它已被编辑。

关闭文档

上下文菜单还包含以下选项:“关闭”、“全部关闭”和“关闭其他”。这使用户可以灵活地关闭当前打开的文档。在选项卡上的左键或单击鼠标中键可以快速关闭打开的文档。

打开文档

上下文菜单包含以下选项:“打开”、“在新窗口中打开”和“打开文件夹”。打开现有文件或文件夹并打开多个选项卡式窗口很容易。

一站式安装中心

Office Tab 有一个强大的设置中心,您可以在其中配置所有设置。您可以使用Tab Center分配所有设置,例如禁用/启用单独的选项卡、使用键盘快捷键、在顶部、底部、左侧或右侧位置显示 Tab Bar、选择 Tab Style 和自定义选项卡的颜色。

自定义选项卡的长度

标签长度可以设置为自动、自适应或固定。自动模式将显示最长的文件名。根据卡上的可用空间自适应显示文件名。在固定模式下,所有选项卡的长度都相同。

下载 Office Tab Enterprise 11.0 Full(从会员@sec0下载链接)

*** 隐藏文字:不能引用。***


下载Office Tab Enterprise 13.10 Full(会员 @Ashton Lee 的下载链接,取自会员 @Dong Phuong

*** 隐藏文字:不能引用。***


下载Office Tab Enterprise 13.10 Repack(成员下载链接 @Doan Lam

*** 隐藏文字:不能引用。***


下载Office Tab Enterprise 14.10 完整版:

*** 隐藏文字:不能引用。***


非常感谢 Dong Phuong、sec0、Ashton Lee 和 Doan Lam!以上版本均已在个人电脑上测试,运行稳定,得到其他会员的好评!

如果链接失效,请在此主题中通知我以尽快修复!谢谢你,祝你玩得愉快!
谢谢
 

vietanh123

Gà con
Với các phiên bản tiêu chuẩn của Microsoft Office, bạn không thể xem và chỉnh sửa nhiều tập tin trong một cửa sổ được gắn thẻ duy nhất. Office Tab sẽ thay đổi điều này bằng cách giới thiệu một giao diện người dùng được gắn tab mà có thể được nhìn thấy trong nhiều trình duyệt web như: Internet Explorer, Firefox và Google Chrome, hay trong Microsoft Office 2003, 2007, 2010 và 2013.

demo-office-tab-word.gif


Một số tính năng chính của Office Tab

Lưu tất cả dữ liệu chỉ với một cú click

Ưu điểm nổi bật của Office Tab đó là bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách kết hợp tất cả tác vụ với nhau. Chẳng hạn, nếu bạn mở nhiều tập tin và không muốn lưu hoặc đóng chúng riêng biệt, chỉ cần nhấn “Save All” từ trình đơn ngữ cảnh và tất cả file sẽ được lưu lại. Bạn có muốn đóng tất cả tập tin được mở không? Đơn giản, chỉ cần lựa chọn “Close All” và tất cả tập tin của bạn sẽ được đóng lại.

Quản lý tài liệu theo nhóm

Trong Office Tab, bạn có thể thêm một tập tin Microsoft Office được lưu vào một nhóm. Sau đó, nhanh chóng mở một nhóm tài liệu hoặc tập tin Excel và nhiều hơn nữa. Với tính năng Favorites Group, bạn được phép áp dụng các thao tác dưới đây cho nhóm tài liệu trong ứng dụng Microsoft Office một cách dễ dàng.
  • Thêm một tài liệu vào nhóm
  • Mở một nhóm tài liệu
  • Đóng một nhóm tài liệu
  • Lưu một nhóm tài liệu
Đổi tên tập tin dễ dàng

Bạn không phải mở hộp thoại “Save As” để đổi tên file. Chỉ cần nhấn nút “Rename” trên trình đơn ngữ cảnh trong tab và nhập tên file mới. Nếu bạn muốn lưu file trong thư mục khác, chỉ cần lựa chọn “Save As” từ trình đơn ngữ cảnh.

Hiển thị tên file đầy đủ

Nếu tên file dài, thanh tác vụ Windows chỉ có thể hiển thị một phần. Điều này gây ra sự bất tiện cho người dùng. Tuy nhiên, khi đã cài đặt Office Tab, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ tên file đầy đủ trên Tab Bar cho dù nó dài bao nhiêu.

Trình đơn ngữ cảnh hữu ích

Nhấp chuột phải lên một tab hoặc Tab Bar để truy cập trình đơn ngữ cảnh của chúng. Office Tab cũng kết hợp một số lệnh phổ biến trong Microsoft Office, nhờ đó cho phép bạn truy cập những mục đó nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Dễ dàng sử dụng

Giao diện được gắn tab sẽ cho phép bạn mở nhiều tài liệu trong một cửa sổ duy nhất. Mỗi tài liệu xuất hiện như một tab mới trong cửa sổ và có thể được truy cập chỉ với một cú nhấp chuột. Tính năng này sẽ cải thiện hiệu suất của bạn khi làm việc với các chương trình Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Access và Visio).

Hiệu suất cao

Office Tab làm việc dựa trên công nghệ add-in cho Microsoft Office. Nó không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng và có kích thước file tương đối nhỏ.

Di chuyển giữa các tab

Các tab có thể được di chuyển một cách dễ dàng bằng cách kéo. Bạn được phép chuyển đổi giữa các thẻ bằng cách sử dụng con chuột hoặc có thể kích hoạt một tab bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt + N.

Tùy chỉnh giao diện tab

Màu sắc của tab và Tab Bar có thể tùy chỉnh. Có 11 phong cách để bạn lựa chọn. Mỗi phong cách, phông chữ và tên tab có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp với sở thích của bạn.

Cung cấp nhiều phím tắt

Office Tab hỗ trợ rất nhiều phím tắt có sẵn cũng như cả những cái do người dùng xác định để xử lý các tab, hiển thị/ẩn Tab Bar, chuyển đổi giữa các tab và lựa chọn một tab riêng biệt. Các phím tắt cá nhân cũng có thể được xác định.

Tạo ra tài liệu mới

Bạn có thể nhanh chóng tạo một tài liệu mới bằng cách nhấp đúp chuột vào nút bên trái trên vùng không gian trống của Tab Bar, hoặc lựa chọn sử dụng “New command item on the Context Menu”.

Lưu tài liệu

Lệnh “Save” và “Save All” trên trình đơn ngữ cảnh có thể được sử dụng để lưu tất cả tài liệu chỉ với một cú nhấp chuột. Office Tab sẽ đánh dấu các tài liệu được chỉnh sửa bằng dấu hoa thị “*” trong tên file để thể hiện đã được chỉnh sửa.

Đóng tài liệu

Trình đơn ngữ cảnh cũng chứa các tùy chọn sau: “Close”, “Close All” và “Close Other". Nhờ đó, cung cấp cho người dùng sự linh hoạt để đóng tài liệu đang được mở. Nhấp đúp chuột vào nút bên trái trên thẻ hoặc nhấp nút chuột giữa để nhanh chóng đóng tài liệu được mở.

Mở tài liệu

Trình đơn ngữ cảnh chứa các tùy chọn dưới đây: “Open”, “Open in New Windows” và “Open Folder”. Thật dễ dàng để mở một tập tin hoặc thư mục có sẵn và mở nhiều hơn một cửa sổ được gắn tab.

Trung tâm cài đặt tất cả trong một

Office Tab có một trung tâm cài đặt mạnh mẽ để bạn có thể cấu hình tất cả thiết lập của mình. Bạn có thể sử dụng Tab Center để phân phối tất cả thiết lập của mình, chẳng hạn như vô hiệu hóa/kích hoạt tab riêng biệt, sử dụng phím tắt, hiển thị Tab Bar ở vị trí trên, dưới, trái hoặc phải, lựa chọn Tab Style và tùy chỉnh màu sắc của tab.

Tùy chỉnh độ dài của tab

Độ dài của tab có thể được thiết lập sang chế độ: Automatic, Self-adaptive hoặc Fixed. Chế độ tự động sẽ hiển thị tên tập tin dài nhất có thể. Self-adaptive hiển thị tên file phụ thuộc vào không gian có sẵn trên thẻ. Với chế độ Fixed, tất cả các tab sẽ có cùng độ dài.

Download Office Tab Enterprise 11.0 Full (Link tải từ thành viên @sec0)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download Office Tab Enterprise 13.10 Full (Link tải của thành viên @Ashton Lee, được lấy từ thành viên @Đông Phương)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download Office Tab Enterprise 13.10 Repack (Link tải của thành viên @Doan Lam)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download Office Tab Enterprise 14.10 Full:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Cảm ơn Đông Phương, sec0, Ashton Lee và Doan Lam rất là nhiều! Các bản ở trên đều đã được test trên máy cá nhân và hoạt động ổn định, nhận được phản hồi tích cực từ các thành viên khác!

Nếu link die phiền các bạn thông báo cho mình tại topic này để fix lại nhanh nhất! Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ!
thanks ad
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT

tky1529

Búa Gỗ
không sử dụng được trên office 2019 win 11 bạn ơi, v13 thì bị treo tab, v14 thì báo lỗi bản quyền dù đã đăng ký thành công.
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
không sử dụng được trên office 2019 win 11 bạn ơi, v13 thì bị treo tab, v14 thì báo lỗi bản quyền dù đã đăng ký thành công.

Trên Win 11 1 số phần mềm sẽ gặp lỗi tương thích, đây là vấn đề của Win 11, chờ khi nào có bản mới hơn của phần mềm này thì sử dụng bạn nhé :)
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Chấm
Trên Win 11 1 số phần mềm sẽ gặp lỗi tương thích, đây là vấn đề của Win 11, chờ khi nào có bản mới hơn của phần mềm này thì sử dụng bạn nhé :)

Có thể là vậy vì bản Office Tab 14.10 đã có cr@ack nhưng chưa hoàn chỉnh, kích hoạt thành công và dù chặn đủ thứ vẫn bị báo bản quyền.
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Chấm
Lạ nhỉ, tôi đang dùng Win 11 Pro, OfficeTab 14 đây, chạy bình thường, đều báo là Full rồi. Tôi không nhớ lấy OfficeTab ở thớt nào, nhưng click là nó install & active cho luôn.

Office Tab 14 thì dùng bình thường, nhưng bản 14.10 thì sẽ bị báo bản quyền, dù có kích hoạt thành công hay chặn tường lửa cũng vậy.
 

Bài Viết Mới

Top