Ảnh đẹp - Những người phụ nữ "rắn chắc" dưới góc máy nhiếp ảnh gia Kai York | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh đẹp Những người phụ nữ "rắn chắc" dưới góc máy nhiếp ảnh gia Kai York

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đối với chuẩn mực phụ nữ đẹp Á đông là sở hữu làn da trắng, mỏng mịn, đôi mắt to tròn, cơ thể thon thả, thanh thoát . Đối với người Mỹ, phụ nữ đẹp phải sở hữu làn da rám nắng cùng thân hình khỏe khoắn, săn chắc. Dưới góc máy của Kai York là nhiếp ảnh gia đến từ New York, bạn sẽ được trải nghiệm những người phụ nữ đầy nét đẹp hình thể.

main-qimg-2e85054bf926d240d2374a9ce66dfe56.jpg

main-qimg-0ac113be62df644a513fcd5cbad5fbf9.jpg

main-qimg-f6289df40625b4f8c2751d5668a1415c.jpg

main-qimg-a0dbfbd4ca21773bc9ea917f54773a9f.jpg

main-qimg-22df7fb7c604c4d93f4244cc946757f5.jpg

main-qimg-bae2a0c88706ce14a4dcf179b1c67811.jpg

main-qimg-e1a89283610858ef69ea87a8533fc419.jpg

main-qimg-5ce07244af9016b7fc51b7908e8e4628.jpg

main-qimg-e2e459b23743b89815dd7051f7dce421.jpg

main-qimg-fcb00cc36b93449e519092a9b9580bcf.jpg 


Top