(Nhờ tư vấn) 300-350tr lựa chọn xe ô tô khó quá? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

(Nhờ tư vấn) 300-350tr lựa chọn xe ô tô khó quá?

thao1253

Gà con
Tình hình là em đã tìm xe từ sau tết đến giờ mà vẫn chưa tìm được xe ưng ý. Tài chính em khoảng 300-350tr. Em là dân kinh doanh nên nhu cầu đi lại và gặp khách hàng khá nhiều. Em có một số vướng mắc :
- Em tính mua Morning nhưng đi gia đình thì hợp, đi làm nhìn hơi “còi” quá,
- Sedan thì chỉ có mỗi Cruze là nằm trong tầm giá nhưng đời sâu và em nghe nói em này nổi tiếng ăn xăng
- Em đang để ý Avante 2011, Forte 2010-2011, Ford Fiesta (hơi bé nhưng vợ em lại ưng).
Các cụ tư vấn giúp em trong tầm tiền đó có thể mua được xe gì đời nào? Em rất ngại khoản vay bank vì em đang phải trả góp tiền nhà nữa ạ?
 

ntquyet247

Rìu Bạc Đôi
Diễn đàn này không phải otofun, bạn qua đó hỏi thì sẽ sớm có câu trả lời hơn! :D
 

mrsting

Gà con
300-350tr đang góp nhà thì khuyên bạn nên ngưng ý định mua xe hơi ! mình nói thật . mua về tốn các khoản tiền nuôi nó nửa mình nghĩ là bạn sẽ rất là đuối ! thân.
 


Top