Giveaway  Nhận 6 tháng bản quyền All-In-One Password Recovery Pro 2023

Santoso
allinonepasswordrecoverypro-box-2505ea214de7642d3e0.png

XenArmor All-In-One Passage Recovery Pro là phần mềm doanh nghiệp giúp khôi phục ngay lập tức TẤT CẢ mật khẩu mà bạn đã quên từ hàng trăm ứng dụng Windows phổ biến

+ Khôi phục mật khẩu ngay lập tức từ hơn 150 ứng dụng Windows hàng đầu
+ Khôi phục mật khẩu trang web từ hơn 70 trình duyệt
+ Khôi phục mật khẩu Email từ hơn 15 ứng dụng email
+ Khôi phục mật khẩu FTP từ hơn 40 ứng dụng khách FTP
+ Khôi phục mật khẩu Mạng xã hội
+ Khôi phục Wi-Fi (WEP, Mật khẩu WPA, WPA2, WPA3)
+ Khôi phục mật khẩu từ Messengers, Trình quản lý thông tin xác thực, v.v.
+ Khôi phục từ cả ứng dụng 32 bit và 64 bit
+ Lưu mật khẩu vào tệp HTML, CSV, XML, JSON, SQLite
+ Hỗ trợ tất cả 32 bit & 64 -bit PC Windows (XP đến Windows 11 mới)

Xin lưu ý: Phần mềm này chỉ có thể khôi phục mật khẩu được lưu trên máy tính của bạn.
----------------------------------------------
Tải xuống phần mềm tại link:
Sau đó vào link này để đăng ký bản quyền: Điền email và tick vào ô Tôi Ứ phải Robot, sau đó nhấn Yêu cầu ...
Khi kích hoạt phần mềm bạn phải nhập email và key tương ứng khi đăng ký mới kích hoạt được.

Chương trình kéo dài đến 05 tháng 02 năm 2023
 
Trả lời

VNZ-NEWS

Administrator
Thành viên BQT
Update 03 tháng 02 năm 2023
Giveway AllinOnePasswordRecoveryPro2023
Bản quyền 6 tháng
Tải xuống phần mềm tại link:
Sau đó vào link này để đăng ký bản quyền: Điền email và tick vào ô Tôi Ứ phải Robot, sau đó nhấn Yêu cầu ...
Khi kích hoạt phần mềm bạn phải nhập email và key tương ứng khi đăng ký mới kích hoạt được.

Chương trình kéo dài đến 05 tháng 02 năm 2023