Ngày trở lại... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ngày trở lại...

thompson

Gà con
Chào các anh chị em thân yêu của VN-Zoom...

Không biết có ai còn nhớ đến mình không chứ mình thì nhớ khá nhiều kỷ niệm mà VN-Zoom đã cho mình...

Đăng kí nick VNZ vào tháng 10 năm 2008 với mục đích ban đầu là download games thôi. Vì lúc đó cũng kha khá nhiều 4rum mà cũng chẳng nhớ tại sao mình chọn VNZ, chắc có lẽ vì tên nó lạ và cuốn hút mình... Và sau đó trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2010 thì không ngày nào mà mình không online ở trên 4rum và cũng lượn chủ yếu ở mặt trận Box Thảo luận Games và Box Chit Chat haha

Hay những lúc bàn luận về khí tài quân sự cùng khá nhiều anh em (nhớ được mỗi nick Tybeo còn lại quên tên trên VNZ hay quên luôn haha)

Hôm nay 2h45 sáng ngày 6/4/2020, mình chính thức trở lại với VNZ, vô tình thôi, một lần nữa. VN-Zoom, nơi đã cho mình 2 buổi offline cực kì thân mật. Cũng đã được gặp khá nhiều anh em có tiếng (mod ngao op, anh Vinh) và cũng đã có nói chuyện khá vui với 1 người anh dù đã ra đi chắc các anh em trong box Games còn nhớ "NeoGhost".

Nhiều kỷ niệm vui có buồn có, và cho đến bây giờ khi mình nhìn lại khoảng thời gian ở VNZ, thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này.

Covid-19 đang là 1 chủ đề khá nhức nhối trong xã hội hiện nay, và chúng ta, những anh chị em của 4rum này cũng là 1 xã hội, thompson mong rằng tất cả thành viên giữ gìn sức khỏe và bình an :)

VN-Zoom 4 life :)
 

macqueen

Búa Gỗ Đôi
Chào bạn, mình tham gia ko nhiều lắm nhưng vẫn nhớ mang máng nickname đó.
Chắc bạn phải hoạtđộng năng nổ lắm {big_smile}
 


Top