Công cụ Internet - NetLimiter Pro 4.1.2 - Giới hạn băng thông cho các ứng dụng - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công cụ Internet NetLimiter Pro 4.1.2 - Giới hạn băng thông cho các ứng dụng

Akon161


Junior Moderator
Thành viên BQT
NetLimiter Pro - là một cuối cùng internet kiểm soát giao thông và giám sát được thiết kế cho cửa Sổ. Bạn có thể sử dụng NetLimiter để thiết lập tải lên chuyển tốc độ giới hạn cho các ứng dụng hoặc thậm chí duy nhất kết nối và giám sát giao thông internet.

Cùng với tính năng độc đáo này, Netlimiter cung cấp toàn bộ internet thống kê công cụ. Nó bao gồm giao thông thời gian thực đo và dài hạn mỗi-internet ứng dụng giao thông số liệu thống kê.

Tính năng
• HỆ điều hành có thể không cần thiết. Cài đặt .NET 4.5 khung nếu mất tích.
• Khả năng giới hạn băng thông của các ứng dụng, kết nối và bộ lọc.
• Quy tắc tường lửa cho phép hoặc chặn ra/kết nối. Lựa chọn để mời các người dùng để làm gì.
• Giám sát của các ứng dụng, kết nối mạng và bộ lọc.
• Tường lửa và hạn cai biên tập.
• Lọc lưu lượng truy cập mạng.
• NetLimiter khách hàng có thể kết nối với các máy chạy NetLimiter.
• Dài hạn giao thông số liệu thống kê.
• Ưu tiên quy tắc để ưu tiên chọn giao thông sử dụng đơn giản.
• Cho phép hay phủ nhận dùng để kiểm soát hoặc theo dõi NetLimiter.
• Giao thông thời gian biểu đồ cho dụng đã chọn kết nối, hoặc bộ lọc.
• Lựa chọn để bắt đầu / dừng quy tắc ở thời điểm nào.
• Programatic thể truy cập vào NetLimiter chức năng.
• Hỗ trợ cho IP phiên bản 6 giao thức.

Title Release: NetLimiter.Pro.4.1.2
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:


To view the content, you need to Sign In or Register.
 
Top