Mức lương thị trường nhân lực CNTT 2020 và nhiều ngành nghề | Page 18 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mức lương thị trường nhân lực CNTT 2020 và nhiều ngành nghề

Em đang học năm 3, em hi vọng khi ra trường mức lương sẽ đủ sức trang trải việc sinh hoạt, thuê 1 mình 1 phòng, mua xe máy trả góp, 1 năm đi du lịch 1 lần, mỗi tháng gửi biếu bố mẹ tiền sinh hoạt 1-2 triệu/tháng
 
Top