Mũ điều khiển máy tính bằng sóng não | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mũ điều khiển máy tính bằng sóng não

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mũ điều khiển suy nghĩ được nhóm nghiên cứu Trung Quốc chế tạo, có khả năng giải mã các điện não đồ cực yếu, thực hiện lệnh của não bộ chỉ trong 1,7 giây.

Continue reading...
 


Top