Hỏi/ Thắc mắc - Màn hình Desktop hiển thị màu đen? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Màn hình Desktop hiển thị màu đen?

DatVl

Búa Đá
Máy khác có không?
-> Nếu máy khác có thì chỉ cần yêu cầu IT remote vào là có
Nếu không máy nào có thì set màn hình chung cho máy domain
 

meebo

Rìu Vàng Đôi
Thì đổi hình nền lại cho nó xanh.
Sau khi sử dụng Ultraview xong cũng bị đen
 


Bài Viết Mới

Top