Lắp định vị xe máy ở đâu tốt? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Lắp định vị xe máy ở đâu tốt?

TB Magic

Rìu Vàng Đôi
Em chào anh chị ạ,

Hiện tại em mới mua xe máy (AB 2020) và em muốn gắn định vị xe nhưng không biết nên gắn chỗ nào tốt vì em nghe nói viettel đã ngưng sản xuất và gắn định vị xe (smart motor viettel).

Em có lên trên mạng tìm hiểu nhưng có quá nhiều chỗ gắn định vị và em không biết chỗ nào uy tín hay chất lượng tốt để gắn cả. Hiện tại em đang ở Tp. Hồ Chí Minh ạ.
Mong được sự góp ý của anh chị để có địa điểm tốt để gắn định vị ạ.

Em cảm ơn ạ.
 


Top