Kho ebook chất lượng cao đọc trên điện thoại và mđs | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Kho ebook chất lượng cao đọc trên điện thoại và mđs

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

lamtam

Gà con
1000016197.jpg
1000016776.jpg

1000017067.jpg


Kho sách 2k+ ebook chất lượng cao đủ thể loại sách truyện, đã phân loại gọn gàng, đọc tốt trên điện thoại và mđs:
 

Attachments

  • 1000017616.jpg
    1000017616.jpg
    126.1 KB · Lượt xem: 8
  • 1000017616.jpg
    1000017616.jpg
    126.1 KB · Lượt xem: 5
Sửa lần cuối:

BLUECHATVN

Búa Đá
Tưởng free, hihihi
1718077504677.png
 
Sửa lần cuối:

xuande

Búa Gỗ
KHông hiểu sao nhưng riêng sách thì mình muốn cầm quyển đọc và ngâm nghi sướng hơn là nhìn vào cái ipad lướt tay... chấp nhận bỏ tiền ra mua để có cái cảm giác lật từng trang 1...tối đến cả nhà cùng ngồi với nhau. con học bố mẹ cũng học. hình thành thói quen để con ko phân biệt là tại sao chỉ mỗi mình là con học
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.


Top