Key ESET Mobile Security Premium - 680 ngày - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Key ESET Mobile Security Premium - 680 ngày

  • Thread starter bluesea
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Ctrl+S

Rìu Chiến Bạc
Cảm ơn bạn rất nhiều nhé: Trên Phone hiện ra dòng chữ này: Your Premium expires in 681 days. After this period license will be automatically renewed.

Có thật là nó tự động renewed cho mình không bạn?
Cái này còn tùy vào chủ sở hữu thẻ nhưng thường là không bác ơi. trừ key đây là key cá nhân bị rỏ rỉ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top