Hỏi/ Thắc mắc - Kết nối Internet cho điện thoại? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Kết nối Internet cho điện thoại?

Hamano Kaito

Moderator
Dùng mấy software Hotspot ấy, nó có tính năng đưa wifi của máy thành trạm phát wifi
Để dùng Hotspot yêu cầu máy phải có wifi nha, nếu ko có thì ko xài được. PC thì chắc phải mua thêm cái phát wifi nữa (bằng card hoặc usb)
 

bacsilam

Rìu Sắt
Dùng mấy software Hotspot ấy, nó có tính năng đưa wifi của máy thành trạm phát wifi
Để dùng Hotspot yêu cầu máy phải có wifi nha, nếu ko có thì ko xài được. PC thì chắc phải mua thêm cái phát wifi nữa (bằng card hoặc usb)
Có cách nào khác ngoài việc biến PC thành trạm phát Wifi không bạn?
 

anhtuVN

Rìu Sắt
Theo mình cứ phát wifi mà xài, dây cáp vướng. Khi xưa thời cái ứng dụng hotspot mới ra ,nhiều bạn cứ sợ máy phát wifi ra thì hư card wifi, thế thu wifi xài internet hàng ngày thì ko sợ hư. Không biết ai lấy từ nguồn nào mà đi đồn phát wifi từ máy dễ bị hư card. Khổ . ( KKK mình thì toàn phát 4g từ điện thoại để xài lap )
 


Top