Chia sẻ - K7 Scanner for Ransomware & BOTs V.1.0.0.82 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ K7 Scanner for Ransomware & BOTs V.1.0.0.82

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
xbAAMVD.png


K7 Scanner for Ransomware & BOTs –đi kèm với một máy quét Antivirus từng đoạt giải thưởng chạy song song với bất kỳ phần mềm Antivirus nào hiện được cài đặt trên PC của bạn. Công nghệ quét sâu của nó giúp loại bỏ các BOT và Ransomware có nguy cơ cao.

Features
• Scans and removes high risk BOTs and Ransomware(including WannaCry)
• Runs seamlessly with your existing Anti-Virus application
• No installation required. Can be run from a USB drive

Whats New:
Updates: official site does not provide any info about changes in this version

v1.0.0.82 - April 23, 2021

Title Release: K7.Scanner.for.Ransomware.&.BOTs.V.1.0.0.82
Developer: Home Page
License: FreeWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 

Bài Viết Mới

Top