Huawei mất hợp đồng 5G tại Bỉ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Huawei mất hợp đồng 5G tại Bỉ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sau nhiều áp lực từ phía Mỹ, hai mạng Orange Belgium và Proximus của Bỉ đã loại Huawei và chọn Nokia làm nhà cung cấp thiết bị mạng 5G.

Continue reading...
 


Top