“Hồn ma” và những lý giải khoa học - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

“Hồn ma” và những lý giải khoa học

nvhao

Búa Đá
Tài khoản bị khóa
Khi một nhà bác học bình thường sẽ tin vào khoa học, nhưng một nhà bác học càng lỗi lạc càng tin vào chúa( như anbert einstein),hoặc luis pasteur có câu :"Một ít khoa học làm ta xa rời Chúa; nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa ." nên mình tin linh hồn là có thật.
 

minato20119

Búa Gỗ
Mình lại nghĩ theo khuynh hướng hiện đại.
Đó là do sự ảnh hưởng của trường điện từ lên não. Khi đó nó sẽ gây ra ảo giác.
Mình k sợ ma lắm, cũng chưa nhìn thấy ma bao giờ.
Nhưng mà nhiều lúc đi đường tối cũng sợ vđ :v
 
Những người không tin có ma là những người chưa gặp ma. Họ có thể viện dẫn các lý thuyết khoa học, triết học hay thần học gì đó để củng cố cho lý thuyết của mình.
 
Top