Ảnh Vui - Hình ảnh mà người nước ngoài họ thấy lạ ở Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh Vui Hình ảnh mà người nước ngoài họ thấy lạ ở Việt Nam

Việt Nam thật tuyệt vời. Bất kỳ ngày nào ở các thành phố như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như một ngày khác đối với người Việt Nam.

Người Việt sử dụng xe máy để vận chuyển bất cứ thứ gì từ lợn, hàng hóa vài vợ, đồ nhựa và hộp linh tinh, hộp các tông, lọ, tủ lạnh, ....

main-qimg-b834760e04873e53dae2214459a2fe3e.jpg

main-qimg-d30baaa0a981e3cfc520ad6c1931b8ef.jpg

main-qimg-257bf28e31e743c87311ba733fda816a.jpg

main-qimg-c4d070e119cdeef836e8611caa542cd6.jpg

main-qimg-5889663c33f09282628782c3611a3fb0.jpg

main-qimg-2ee9cea5bb8ae6ca3cb8452ad3748bf0.jpg

main-qimg-27348f73927f13a5d45447a58fea5a00.jpg

main-qimg-9270b8c933590e0e0b084b0746aa5f24.jpg
 

caniquyvnz

Rìu Bạc
nếu lạ thì mổi nước có mổi cái riêng! còn ở trong nước thì còn nhiều cái chờ khách du lịch + khám và phá {big_smile}
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Cũng vì lý do này , mà ở Anh quốc giá 1 chiếc honda mini (chaly ) họ tân trang đẹp đẽ bán với giá 1.9K ơ rô . Trong khi đó 1 chiếc maxda 4 chỗ còn đẹp đẽ sơn còn bóng lộn vậy mà giá bán chỉ 400 ơ rô
Chứng tỏ xe 2 bánh của Nhật quá trời tốt luôn :D
 

chipsteps

Rìu Vàng
Cũng vì lý do này , mà ở Anh quốc giá 1 chiếc honda mini (chaly ) họ tân trang đẹp đẽ bán với giá 1.9K ơ rô . Trong khi đó 1 chiếc maxda 4 chỗ còn đẹp đẽ sơn còn bóng lộn vậy mà giá bán chỉ 400 ơ rô
Chứng tỏ xe 2 bánh của Nhật quá trời tốt luôn :D
má ơi! 4 bánh mà vừa 400 thôi á bác!?
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
má ơi! 4 bánh mà vừa 400 thôi á bác!?
Đúng đó bạn , ở thế giới văn minh họ có những cái mà người ở quốc gia thứ 2 và thứ 3 ko ngờ đến .
Chiếc xe lambro 3 bánh họ làm mới độ lại ) xe tuk tuk giá bán 15K ơ rô , trong khi VN mình sau khi nhà nước cấm lamBro thì đem đi trồng hành ớt
1589006437859.jpeg
 

songhong18

Búa Gỗ
Việt Nam thật tuyệt vời. Bất kỳ ngày nào ở các thành phố như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như một ngày khác đối với người Việt Nam.

Người Việt sử dụng xe máy để vận chuyển bất cứ thứ gì từ lợn, hàng hóa vài vợ, đồ nhựa và hộp linh tinh, hộp các tông, lọ, tủ lạnh, ....

main-qimg-b834760e04873e53dae2214459a2fe3e.jpg

main-qimg-d30baaa0a981e3cfc520ad6c1931b8ef.jpg

main-qimg-257bf28e31e743c87311ba733fda816a.jpg

main-qimg-c4d070e119cdeef836e8611caa542cd6.jpg

main-qimg-5889663c33f09282628782c3611a3fb0.jpg

main-qimg-2ee9cea5bb8ae6ca3cb8452ad3748bf0.jpg

main-qimg-27348f73927f13a5d45447a58fea5a00.jpg

main-qimg-9270b8c933590e0e0b084b0746aa5f24.jpg
cuộc sống mưu sinh thui
 

SexyELF

Rìu Sắt Đôi
Tài khoản bị khóa
không có gì nhiều chỉ chở vài vợ thôi {big_smile}
 


Top