Thông tin điện ảnh - Hình ảnh của một số nhân vật trong truyện cổ tích kinh điển Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thông tin điện ảnh Hình ảnh của một số nhân vật trong truyện cổ tích kinh điển Việt Nam

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chắc hẳn trong các anh chị em diễn đàn đều đã từng xem một số bộ phim cổ tích kinh điển của Việt Nam như : Thạch Sanh, Sơn tinh thủy tinh, Thạch Sùng, ..vv. Hôm nay mình tổng hợp một số nhân vật gắn liền với tuổi thơ cổ tích nha:

02.jpg

01.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

08.jpg

07.jpg

10.jpg

06.jpg

15.jpg

14.jpg

09.jpg

Untitled-1.jpg

11.jpg

12.jpg

duchai.jpg

13.jpg

16.jpg

 

Z3PHYR

Gà con
Không hiểu sao mình không xem được cổ tích Việt Nam í, sao Việt Nam mình cứ làm cổ tích là cái màu, tạo hình nhân vật rùng rợn thế nào í. Mình xem kinh dị còn không sợ như vậy -_- Hồi nhỏ bật HTV3 thấy chiếu là chạy mất dép :v
 


Top