Hỏi/ Thắc mắc - Giúp đỡ cố định những tinh chỉnh windows? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Giúp đỡ cố định những tinh chỉnh windows?

lethanhgiang789

Rìu Sắt
Admin cho mình hỏi cách cố định những tinh chỉnh windows trước khi tạo file Install.wim để sau khi cài xong windows 10 máy không tự động reset về mặc định của windows? Cách làm như thế nào? Cách chạy một số file sau khi kết thúc cài đặt windows? Mong nhận được hồi đáp sớm
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Có lẽ Admin sẽ ko trả lời đâu . :p
Nhưng theo yêu cầu của bạn thì có 1 PP khác ko phải tạo file wim mà có thể tạo file khác với 1 trình backup của bên thứ 3
Ví dụ như topic này https://vn-z.vn/threads/terabyte-drive-image-backup-restore-3-40-sao-luu-phuc-hoi.10406/
hoặc https://vn-z.vn/threads/acronis-tru...-28080-full-sao-luu-o-cung-nhanh-chong.25852/
V.V.. Còn như bạn vẫn thích dùng file install.wim thì có thể dùng DISM++ https://vn-z.vn/threads/sao-luu-va-phuc-hoi-ban-quyen-win-va-office-dism.9392/ Nhưng tạo wim = dism++ thời gian sẽ rất lâu
 

laanhtuanngoc

Rìu Bạc
Có lẽ Admin sẽ ko trả lời đâu .
Nhưng theo yêu cầu của bạn thì có 1 PP khác ko phải tạo file wim mà có thể tạo file khác với 1 trình backup của bên thứ 3
Ví dụ như topic này https://vn-z.vn/threads/terabyte-drive-image-backup-restore-3-40-sao-luu-phuc-hoi.10406/
hoặc https://vn-z.vn/threads/acronis-tru...-28080-full-sao-luu-o-cung-nhanh-chong.25852/
V.V.. Còn như bạn vẫn thích dùng file install.wim thì có thể dùng DISM++ https://vn-z.vn/threads/sao-luu-va-phuc-hoi-ban-quyen-win-va-office-dism.9392/ Nhưng tạo wim = dism++ thời gian sẽ rất lâu
thôi thì chờ bác lên admin rồi lại quay lại hỗ trợ tiếp vậy
 


Top