Ảnh đẹp - Giải nhiệt cho anh em dưới tiết trời nắng nóng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh đẹp Giải nhiệt cho anh em dưới tiết trời nắng nóng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cả nước mấy ngày nóng quá, có nơi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C. Để trách sốc nhiệt người dân dùng nhiều phương pháp .. Khi làm việc, nếu thấy cơ thể nóng quá, có biểu hiện mệt hoặc khó chịu thì nên tạm nghỉ và thường xuyên uống các loại nước có chứa muối, như: Oresol, nước khoáng, nước trái cây, nước rau luộc cho thêm muối...

Còn với mình thì đây cũng là một giải pháp giải nhiệt trách bị sốc !

02af762408f9a95e32.jpg

01c38790c4c1657419.jpg

039e6209d4e742e1b4.jpg

043f73cd2b9723006a.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10b4e45a63a8d1e40f.jpg

11.jpg

13.jpg

15.jpg

14.jpg

16.jpg

12.jpg

01.jpg

03.jpg

04.jpg

02.jpg
Ảnh Sưu tầm trên Facebook
 

hoangph72

Rìu Vàng Đôi
Tăng nhiệt chứ bạn!??? xem xong thấy nóng trong người ???
 


Top