Hỏi/ Thắc mắc - Ghost Windows XP báo lỗi thời gian? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Ghost Windows XP báo lỗi thời gian?

Các anh cho em hỏi cái em ghost win xp song vào mạng báo lỗi thoi gian dù chỉnh thời gian đúng theo hiện tại rồi mà vẫn không vào được
 
Bạn tải bản này về thử xem. Bản này bên 4rum họ mới up lên.
 


Bài Viết Mới

Top