Chia sẻ - Ghost Windows 11 Enterprise 23H2 Build 22631.3227_Full Soft v4.1 (Update17/02/2024) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Ghost Windows 11 Enterprise 23H2 Build 22631.3227_Full Soft v4.1 (Update17/02/2024)

hoanchien


Junior Moderator
Thành viên BQT
- Được xây dựng từ bộ cài Win11_23H2_Build_22631.3227_x64, bản (Enterprise - Professional) Update mới nhất từ Microsoft.
- Máy cấu trung bình và máy bàn, laptop đời cao chạy tốt, nhanh mượt mà và ổn định
- Bản này mình cài một số soft cơ bản hỗ trợ chơi games
- Cho phép đặt tên User trong quá trình cài đặt (tương tự cài từ ISO gốc).
- Chưa tích hợp driver, tự cập nhật driver onlie (hoặc tải bộ Drivers ở đây)
- Win chưa activer (Có file C:\Setup )
- Tích hợp driver hỗ trợ tốt cho máy mới gen 11-12-13 -14
- Tinh chỉnh Registry và tinh chỉnh Services để tối ưu hóa hệ thống.
- Hỗ trợ chuyển menu chuột phải về Win10 dễ sử dụng
- Fix share máy in

Một số soft được cài
- Office 2021 x64 Priview (Excel, Word, Point, Outlook, Access).
- WinRAR 6.24 Final (x64bit)
- Full font chữ ABC – UE – VNI
- EVKey (64bit)
- Unikey46RC1-230808-(winx64)
- 7.24.01 zip (x64)
- Coc coc trình duyệt web của người việt
- HiBitUninstaller-Portable-3.1.40 Gỡ phần mềm PC

Link tải 1: OneDrive

Link Tải 2:
Fshare

Win11_23H2x64_Full_v4.1_TPM2.0.iso
MD5: C19793C900262060CFCEC37F63FDDF84
Win11 Enter_23H2x64_Full_v4.1_TPM2.0.tib
MD5: 0F87E75504A1E553EE08767A3406301E
Win11 Pro_23H2x64_Full_v4.1_TPM2.0.tib
MD5: 6CB5DF4D73DCC790F743AAD825CA3AD3

Một số hình ảnh của bản win rebuild: Bộ cài (Win11_23H2x64_Full_v4.1_TPM2.0)

427463604_920103542993757_3105641803155314322_n.jpg

428597297_920103546327090_2490358574148067460_n.jpg

428658931_920103539660424_7194383165147592207_n.jpg

428018142_920103516327093_3290283732860679610_n.jpg


********************************************************************************************

Các bản win 11 cũ hơn
Bản ghost win 11 v4.0 Enter - Pro (cho dân văn phòng, giáo viên, game thủ sử dụng ổn định với thời gian).
Link tải:
OnDrive Link tải: Fshare


Win11_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.iso MD5: 54789A828E57728D1C9867B38001F4BA
Win11 Enter_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.tib
MD5: 8146C89F0F820E23D6D900AC9E9B4296
Win11 Pro_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.tib MD5: 6183C7D6CC2BC074A2626C91BC711A1D

Một số hình ảnh của bản win rebuild: Bộ cài (Win11_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0)
2.png


1.png


4.png

6.png

3.png

5.png

******************************************************************************************

Bản ghost win 11 v3.9 Enterprise (cho dân văn phòng, giáo viên, game thủ sử dụng ổn định với thời gian).

- Được xây dựng từ bộ cài Win11_23H2_Build_22631.2787_x64, bản (Enterprise) Update mới nhất từ Microsoft.
- Máy cấu trung bình và máy bàn, laptop đời cao chạy tốt, nhanh mượt mà và ổn định
- Bản này mình cài một số soft cơ bản hỗ trợ chơi games
- Cho phép đặt tên User trong quá trình cài đặt (tương tự cài từ ISO gốc).
- Chưa tích hợp driver, tự cập nhật driver onlie (hoặc tải bộ Drivers ở đây)
- Win chưa activer (Có file C:\Setup )
- Tích hợp driver hỗ trợ tốt cho máy mới gen 11-12-13
- Tinh chỉnh Registry và tinh chỉnh Services để tối ưu hóa hệ thống.
- Hỗ trợ chuyển menu chuột phải về Win10 dễ sử dụng
- Fix share máy in

Một số soft được cài
- Office 2021 x64 (Excel, Word, Point, Outlook, Access).
- WinRAR 6.24 Final (x64bit)
- Full font chữ ABC – UE – VNI
- EVKey (64bit)
- Unikey46RC1-230808-(winx64)
- 7.22.01 zip (x64)
- Coc coc trình duyệt web của người việt
- HiBitUninstaller-Portable-3.1.40 Gỡ phần mềm PC

Link tải: OnDrive Link tải: Fshare


Win11_23H2x64_Full_v3.9_TPM2.0.ISO MD5: 5C65A8A3B19AC71DE9D667E4F368829E
Win11_23H2x64_Full_v3.9_TPM2.0.tib
MD5: B7523CCF13FAB51885C93EA79CB5407A

Một số hình ảnh của bản win rebuild: Bộ cài (Win11_23H2x64_Full_v3.9_TPM2.0)

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png
 
Sửa lần cuối:

ThaiDoViet

Búa Đá
Bác có bản no soft không?
 

hoanchien


Junior Moderator
Thành viên BQT
Bản ghost win 11 v4.0 Enter - Pro (cho dân văn phòng, giáo viên, game thủ sử dụng ổn định với thời gian).

- Được xây dựng từ bộ cài Win11_23H2_Build_22631.2861_x64, bản (Enterprise - Professional) Update mới nhất từ Microsoft.
- Máy cấu trung bình và máy bàn, laptop đời cao chạy tốt, nhanh mượt mà và ổn định
- Bản này mình cài một số soft cơ bản hỗ trợ chơi games
- Cho phép đặt tên User trong quá trình cài đặt (tương tự cài từ ISO gốc).
- Chưa tích hợp driver, tự cập nhật driver onlie (hoặc tải bộ Drivers ở đây)
- Win chưa activer (Có file C:\Setup )
- Tích hợp driver hỗ trợ tốt cho máy mới gen 11-12-13
- Tinh chỉnh Registry và tinh chỉnh Services để tối ưu hóa hệ thống.
- Hỗ trợ chuyển menu chuột phải về Win10 dễ sử dụng
- Fix share máy in

Một số soft được cài
- Office 2024 x64 Priview (Excel, Word, Point, Outlook, Access).
- WinRAR 6.24 Final (x64bit)
- Full font chữ ABC – UE – VNI
- EVKey (64bit)
- Unikey46RC1-230808-(winx64)
- 7.22.01 zip (x64)
- Coc coc trình duyệt web của người việt
- HiBitUninstaller-Portable-3.1.40 Gỡ phần mềm PC

Link tải: OnDrive Link tải: Fshare


Win11_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.iso MD5: 54789A828E57728D1C9867B38001F4BA
Win11 Enter_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.tib MD5: 8146C89F0F820E23D6D900AC9E9B4296
Win11 Pro_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.tib MD5: 6183C7D6CC2BC074A2626C91BC711A1D
 

scanid99

Gà con
Bản ghost win 11 v4.0 Enter - Pro (cho dân văn phòng, giáo viên, game thủ sử dụng ổn định với thời gian).

- Được xây dựng từ bộ cài Win11_23H2_Build_22631.2861_x64, bản (Enterprise - Professional) Update mới nhất từ Microsoft.
- Máy cấu trung bình và máy bàn, laptop đời cao chạy tốt, nhanh mượt mà và ổn định
- Bản này mình cài một số soft cơ bản hỗ trợ chơi games
- Cho phép đặt tên User trong quá trình cài đặt (tương tự cài từ ISO gốc).
- Chưa tích hợp driver, tự cập nhật driver onlie (hoặc tải bộ Drivers ở đây)
- Win chưa activer (Có file C:\Setup )
- Tích hợp driver hỗ trợ tốt cho máy mới gen 11-12-13
- Tinh chỉnh Registry và tinh chỉnh Services để tối ưu hóa hệ thống.
- Hỗ trợ chuyển menu chuột phải về Win10 dễ sử dụng
- Fix share máy in

Một số soft được cài
- Office 2024 x64 Priview (Excel, Word, Point, Outlook, Access).
- WinRAR 6.24 Final (x64bit)
- Full font chữ ABC – UE – VNI
- EVKey (64bit)
- Unikey46RC1-230808-(winx64)
- 7.22.01 zip (x64)
- Coc coc trình duyệt web của người việt
- HiBitUninstaller-Portable-3.1.40 Gỡ phần mềm PC

Link tải: OnDrive Link tải: Fshare


Win11_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.iso MD5: 54789A828E57728D1C9867B38001F4BA
Win11 Enter_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.tib
MD5: 8146C89F0F820E23D6D900AC9E9B4296
Win11 Pro_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.tib MD5: 6183C7D6CC2BC074A2626C91BC711A1D

Một số hình ảnh của bản win rebuild: Bộ cài (Win11_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0)
2.png


1.png


4.png

6.png

3.png

5.png

******************************************************************************************
Các bản win 11 cũ hơn

Bản ghost win 11 v3.9 Enterprise (cho dân văn phòng, giáo viên, game thủ sử dụng ổn định với thời gian).

- Được xây dựng từ bộ cài Win11_23H2_Build_22631.2787_x64, bản (Enterprise) Update mới nhất từ Microsoft.
- Máy cấu trung bình và máy bàn, laptop đời cao chạy tốt, nhanh mượt mà và ổn định
- Bản này mình cài một số soft cơ bản hỗ trợ chơi games
- Cho phép đặt tên User trong quá trình cài đặt (tương tự cài từ ISO gốc).
- Chưa tích hợp driver, tự cập nhật driver onlie (hoặc tải bộ Drivers ở đây)
- Win chưa activer (Có file C:\Setup )
- Tích hợp driver hỗ trợ tốt cho máy mới gen 11-12-13
- Tinh chỉnh Registry và tinh chỉnh Services để tối ưu hóa hệ thống.
- Hỗ trợ chuyển menu chuột phải về Win10 dễ sử dụng
- Fix share máy in

Một số soft được cài
- Office 2021 x64 (Excel, Word, Point, Outlook, Access).
- WinRAR 6.24 Final (x64bit)
- Full font chữ ABC – UE – VNI
- EVKey (64bit)
- Unikey46RC1-230808-(winx64)
- 7.22.01 zip (x64)
- Coc coc trình duyệt web của người việt
- HiBitUninstaller-Portable-3.1.40 Gỡ phần mềm PC

Link tải: OnDrive Link tải: Fshare


Win11_23H2x64_Full_v3.9_TPM2.0.ISO MD5: 5C65A8A3B19AC71DE9D667E4F368829E
Win11_23H2x64_Full_v3.9_TPM2.0.tib
MD5: B7523CCF13FAB51885C93EA79CB5407A

Một số hình ảnh của bản win rebuild: Bộ cài (Win11_23H2x64_Full_v3.9_TPM2.0)

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png
Bản ghost win 11 v4.0 Enter - Pro (cho dân văn phòng, giáo viên, game thủ sử dụng ổn định với thời gian).

- Được xây dựng từ bộ cài Win11_23H2_Build_22631.2861_x64, bản (Enterprise - Professional) Update mới nhất từ Microsoft.
- Máy cấu trung bình và máy bàn, laptop đời cao chạy tốt, nhanh mượt mà và ổn định
- Bản này mình cài một số soft cơ bản hỗ trợ chơi games
- Cho phép đặt tên User trong quá trình cài đặt (tương tự cài từ ISO gốc).
- Chưa tích hợp driver, tự cập nhật driver onlie (hoặc tải bộ Drivers ở đây)
- Win chưa activer (Có file C:\Setup )
- Tích hợp driver hỗ trợ tốt cho máy mới gen 11-12-13
- Tinh chỉnh Registry và tinh chỉnh Services để tối ưu hóa hệ thống.
- Hỗ trợ chuyển menu chuột phải về Win10 dễ sử dụng
- Fix share máy in

Một số soft được cài
- Office 2024 x64 Priview (Excel, Word, Point, Outlook, Access).
- WinRAR 6.24 Final (x64bit)
- Full font chữ ABC – UE – VNI
- EVKey (64bit)
- Unikey46RC1-230808-(winx64)
- 7.22.01 zip (x64)
- Coc coc trình duyệt web của người việt
- HiBitUninstaller-Portable-3.1.40 Gỡ phần mềm PC

Link tải: OnDrive Link tải: Fshare


Win11_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.iso MD5: 54789A828E57728D1C9867B38001F4BA
Win11 Enter_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.tib MD5: 8146C89F0F820E23D6D900AC9E9B4296
Win11 Pro_23H2x64_Full_v4.0_TPM2.0.tib MD5: 6183C7D6CC2BC074A2626C91BC711A1D
em chạy bootcamp trên Mac bản này dc ko anh nhỉ
 

hoanchien


Junior Moderator
Thành viên BQT
Microsoft xác nhận bản cập nhật lớn tiếp theo không phải là Windows 12. mà là bản 24H2

Trong thời gian chờ đợi em tại tiếp tục cập nhật bản Windows 11 23H2 rebuild nguyên gốc, không lược thành phần chỉ tối ưu hóa hệ thống mượt mà ổn định lâu dài, đã dùng là mê luôn.

Được xây dựng từ bộ cài Win11_23H2_Build_22631.3227_x64, bản (Enterprise - Professional) Update mới nhất từ Microsoft.

Link tải: Fshare

428597297_920103546327090_2490358574148067460_n.jpg

428018142_920103516327093_3290283732860679610_n.jpg
 


Top