Hướng dẫn  Fix lỗi mất kết nối mạng trên Windows 10 20H1, 20H2

Hinun97
Từ khi Windows 10 update lên bản 20H1 thì đã xảy ra tình trạng lỗi mất kết nối wifi, mạng dây, báo No Internet và thường xuyên bị rớt mạng.
Có nhiều bạn nghĩ rằng do virus, malware... nhưng không phải đâu. Do cấu hình hệ thống DNS của Windows bị lỗi gì đấy. Để khắc phục triệt để, các bạn chỉ việc tải file regedit bên dưới về merge vào hệ thống là đâu cũng vào đấy nhé.


Download Fix-loi-No-Internet-Wifi-Windows-10-20h1-20h2.reg
Sau khi merge thì khởi động lại máy tính là xong. Nếu bạn nào vẫn chưa giải quyết được, hãy bình luận lên đây nhé.

Nội dung của file:
Mã:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet]
"ActiveDnsProbeContent"="8.8.8.8"
"ActiveDnsProbeContentV6"="2001:4860:4860::8888"
"ActiveDnsProbeHost"="dns.google"
"ActiveDnsProbeHostV6"="dns.google"
"ActiveWebProbeContent"="Microsoft NCSI"
"ActiveWebProbeContentV6"="Microsoft NCSI"
"ActiveWebProbeHost"="www.msftncsi.com"
"ActiveWebProbeHostV6"="www.msftncsi.com"
"ActiveWebProbePath"="ncsi.txt"
"ActiveWebProbePathV6"="ncsi.txt"
"CaptivePortalTimer"=dword:00000000
"CaptivePortalTimerBackOffIncrementsInSeconds"=dword:00000005
"CaptivePortalTimerMaxInSeconds"=dword:0000001e
"EnableActiveProbing"=dword:00000001
"PassivePollPeriod"=dword:0000000f
"StaleThreshold"=dword:0000001e
"WebTimeout"=dword:00000023

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NlaSvc\Parameters\Internet]
"ActiveDnsProbeContent"="8.8.8.8"
"ActiveDnsProbeContentV6"="2001:4860:4860::8888"
"ActiveDnsProbeHost"="dns.google"
"ActiveDnsProbeHostV6"="dns.google"
"ActiveWebProbeContent"="Microsoft NCSI"
"ActiveWebProbeContentV6"="Microsoft NCSI"
"ActiveWebProbeHost"="www.msftncsi.com"
"ActiveWebProbeHostV6"="www.msftncsi.com"
"ActiveWebProbePath"="ncsi.txt"
"ActiveWebProbePathV6"="ncsi.txt"
"CaptivePortalTimer"=dword:00000000
"CaptivePortalTimerBackOffIncrementsInSeconds"=dword:00000005
"CaptivePortalTimerMaxInSeconds"=dword:0000001e
"EnableActiveProbing"=dword:00000001
"PassivePollPeriod"=dword:0000000f
"StaleThreshold"=dword:0000001e
"WebTimeout"=dword:00000023
 
Sửa lần cuối:
Trả lời

GloryVNz

Rìu Sắt
Cách này là set cứng DNS của google vào Windows.

Ai chắc chắn gặp tình trạng "No connection", khi mà đã áp các bản hot fix nhưng không hiệu quả mới áp dụng nhé. Can thiệp vào registry, vốn là một trong những khu vực nhạy cảm nhất của Windows, cần thận trọng.
 

meebo

Rìu Bạc Đôi
Nhà mình, mình cắm dây hẳng hoi, điền DNS vào card mà nó trơ ra vẫn no internet.
Nhưng mình có để ý nếu cắm cục router có set chế độ cấp DNS custom (8.8.8.8) để xử lý việc truy vấn cho các Client thì không còn bị, cục router nhà mạng mình để DNS mặc định không chỉnh gì (nó sẽ lấy DNS của nhà mạng) thì khi cắm vô là bị dù cho máy có set DNS vào card mạng.

Vậy mình kết luận là set DNS trên cục router là sẽ hết, máy nhà nào bị phần lớn là không chỉnh DNS trên router (để mặc định).