PM Việt hóa & Portable - FileMenu Tools v.8.0.3 Portable | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Việt hóa & Portable FileMenu Tools v.8.0.3 Portable

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
1483741511_customization_round.png


FileMenu Tools là một chương trình mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh menu nhấp chuột phải của Explorer. Nó có thể được cài đặt và cấu hình dễ dàng, ngay cả với những người dùng ít kinh nghiệm. Giao diện của ứng dụng dựa trên một cửa sổ tiêu chuẩn với bố cục trực quan. Vì vậy, bạn có thể sắp xếp các mục nhập khi nói đến các lệnh trong menu ngữ cảnh, menu 'Gửi đến' và các lệnh của các ứng dụng khác.FileMenu Tools cho phép bạn thêm các lệnh, menu con và dấu phân cách, cũng như loại bỏ các mục từ danh sách. Nhưng bạn cũng có thể định cấu hình lại các thuộc tính chung khi nói đến hành động, văn bản menu, mô tả, biểu tượng, loại phần tử, phần mở rộng tệp, thư mục, ổ đĩa, phím bổ trợ, đối số, thư mục làm việc, nhiều phiên bản và chế độ quản trị.
Cài đặt có thể được xuất sang tệp INI hoặc REG để xử lý thêm. Công cụ FileMenu chạy trên lượng CPU và bộ nhớ hệ thống ở mức trung bình thấp, có thời gian phản hồi tốt, hỗ trợ hai ngôn ngữ cho giao diện và chứa tài liệu hướng dẫn người dùng.
Không có hộp thoại báo lỗi nào được hiển thị trong quá trình đánh giá của chúng tôi và Công cụ FileMenu không bị treo hoặc sập . Nhờ bố cục trực quan và tính đơn giản tổng thể, các tính năng của ứng dụng có thể được tìm ra một cách liền mạch. Nói chung, FileMenu Tools cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để quản lý các mục và hành động trong menu ngữ cảnh.

FileMenu Tools Features:
  • Add some built-in utilities that perform operations on files and folders.
  • Add custom commands which run external applications, copy/move to a specific folder, or delete specific file types.
  • Configure the "Send to..." submenu.
  • Enable/disable commands which are added by other applications to the context menu.

FT.pngWhat New:
v8.0.3
27 January 2023
Fixed bug: the commands of FileMenu Tools did not work when more than 16 files was selected on some versions of Windows 11.
Fixed bug on Advanced Renamer: if any string in the text boxes contained initial or final spaces, then these spaces were removed after renaming.
Fixed minor bugs.

Home Page : https://www.lopesoft.com/index.php/en/products/filemenutools
P6eRbc.png
 


Top