Giveaway - F-Secure SAFE miễn phí trong 6 tháng. Bảo vệ cho 3 thiết bị | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giveaway F-Secure SAFE miễn phí trong 6 tháng. Bảo vệ cho 3 thiết bị

phamvantruc

Rìu Chiến Bạc
F-Secure SAFE for 6 months for free. Protection for 3 devices
F-Secure SAFE là một công cụ bảo mật mới của F-Secure dành cho người dùng máy tính và thiết bị di động. Nó tích hợp tất cả các công nghệ từng đoạt giải thưởng của F-Secure vào một môi trường bảo mật duy nhất bao gồm tất cả các thiết bị của bạn. Giờ đây, bạn có thể bảo vệ cuộc sống trực tuyến của cả gia đình mình với dịch vụ một cửa của F-Secure SAFE. F-Secure SAFE giữ an toàn cho máy tính Windows và Mac, điện thoại thông minh và máy tính bảng khi duyệt Internet. Giải pháp bảo vệ tất cả các thiết bị của bạn khỏi phần mềm độc hại, tin tặc tấn công và đánh cắp danh tính. Chức năng Kiểm soát của phụ huynh bảo vệ con bạn: chỉ bạn xác định những gì con bạn nhìn thấy và những gì chúng không thấy khi lên mạng. Nếu điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, F-Secure SAFE sẽ giúp bạn tìm thấy nó. Thật dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên để đảm bảo an ninh ngân hàng, mua sắm và duyệt web của bạn với dịch vụ này. Bất kể loại thiết bị nào, bạn luôn được bảo vệ bởi F-Secure SAFE.
 
Sửa lần cuối:

Bài Viết Mới

Top