Desktop & Văn phòng - Esko ArtPro+ Advanced 22.11 Build 10021 Multilanguage - Thiết kế, chỉnh sửa PDF đỉnh kout! Giao diện thiết kế chuyên nghiệp! PDF prepress editing! | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Esko ArtPro+ Advanced 22.11 Build 10021 Multilanguage - Thiết kế, chỉnh sửa PDF đỉnh kout! Giao diện thiết kế chuyên nghiệp! PDF prepress editing!

quocdungit87

Rìu Chiến Bạc

Các tính năng nổi bật của ArtPro+​

 • Chỉnh sửa các tệp PDF và ArtPro chuẩn hóa theo ISO 19593, Variable Data Printing
 • ArtPro+ kết hợp các công cụ lựa chọn thông minh, breadcrumbs (phần tử điều khiển đồ họa) và một tập hợp các biểu tượng đơn giản để dễ dàng xem và truy cập vào các đối tượng đồ họa và thuộc tính của chúng
 • Dễ dàng cài đặt và thay đổi các đoạn cắt, mặt nạ, độ trong suốt và chế độ hòa trộn
 • Phân tích và chỉnh sửa hiệu quả các điểm tô và nét vẽ với các trình kiểm tra màu sắc và độ dốc đơn giản
 • Công cụ gradient tương tác thay đổi vị trí của các điểm dừng màu để tạo lại gradient một cách dễ dàng
 • Các công cụ tương tác và số giúp chuyển đổi các đối tượng dễ dàng
 • ArtPro+ nhận dạng các đối tượng văn bản trong PDF và kết hợp chúng vào các hộp văn bản có ý nghĩa
 • Tích hợp với Extensis Universal Type Server giúp giảm đáng kể thời gian dành cho việc thay đổi bản sao và chỉnh sửa
 • Giờ đây, bạn có thể xử lý các tệp PDF nguyên bản, chia sẻ nó với các chủ sở hữu đóng gói mà không cần chuyển đổi.
artpro-plus-hero.ashx


artpro-native-pdf-editing.ashx


artproplus-print-support.ashx


Trang chủ

Mã hex Esko ArtPro+ Advanced 22.11 Build 10021 Multilanguage

Để tải nhanh hơn:
 • nên cài đặt adblock/adguard để chặn quảng cáo
 • nên sử dụng VPN, mình đang sử dụng VPN free của Opera GX nên tốc độ cũng khá cao
 


Top