Giveaway - ESET NOD32 Internet Security cho 3 tháng miễn phí | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway ESET NOD32 Internet Security cho 3 tháng miễn phí

Doan Lam

Coordinator
Thành viên BQT
eset.png
Cài đặt và kích hoạt
1. Tải về bản dùng thử mở rộng của ESET NOD32 Internet Security cho Windows tích hợp chống virus tại liên kết dưới đây:

View hidden content is available for registered users!


2. Cài đặt trên máy tính của bạn và chờ cho trang chọn tùy chọn để kích hoạt.

3. Chọn một bản dùng thử và đăng ký một tài khoản mới.

4. Sau khi cài đặt, bạn sẽ nhận được một bản dùng thử mở rộng cho 90 ngày.

(Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10/8,1/8/7 SP1 32/64-bit, và hiệu lực kết thúc sau ngày 30 tháng 6)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Bài Viết Mới

Top