ESET Endpoint Antivirus /Security 6.6.2095.1/ 7.0.2120.0/7.1.2064.0/7.1.2064.0/5.0.2272.7/Repack with lifetime Preactivated | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ESET Endpoint Antivirus /Security 6.6.2095.1/ 7.0.2120.0/7.1.2064.0/7.1.2064.0/5.0.2272.7/Repack with lifetime Preactivated

farvartish

Rìu Chiến Bạc Chấm
https://www.-censor-/wp-content/uploads/neweset.png
Phiên bản 6.6.2095.1

Đã khắc phục: Mã hóa màu (đỏ) không chính xác cho các sự kiện không quan trọng trong Tường lửa hoặc Nhật ký bảo vệ mạng.
Đã sửa lỗi: Đã nhận được thông báo e-mail hiển thị chủ đề không đúng định dạng nếu các ký tự Kirin được sử dụng trong trường mẫu tương ứng.
Đã khắc phục: Sự cố công cụ GUI bên trong khi tải các phần tử hình ảnh.
Đã sửa lỗi: Các chính sách của bộ lập lịch mới được tạo trong bảng điều khiển quản lý trung tâm hiển thị dấu ngày "lần chạy cuối cùng" trên Điểm cuối ngay cả trước lần thực thi đầu tiên.
Tín dụng cho kích hoạt hacktivator cũ.
Ghi chú: Cập nhật từ máy chủ ESET thực. Đã đăng ký bản vá không xác định.
Ngày 8 tháng 10 năm 2020 - Mod thành 7.3.2041.0 để bỏ qua thông báo cập nhật ... Đã xóa cảnh báo ....... ESET cảnh báo về bản cập nhật windows vào năm 2021 vì vậy đừng cập nhật windows.

ESET Endpoint Antivirus 6.6.2095.1

:p

Pray it can long run.... enjoy the protection...
ESET Endpoint Security 7 đại diện cho một cách tiếp cận mới để bảo mật máy tính tích hợp thực sự. Phiên bản mới nhất của công cụ quét ThreatSense®, được kết hợp với Tường lửa và mô-đun Antispam tùy chỉnh của chúng tôi, sử dụng tốc độ và độ chính xác để giữ an toàn cho máy tính của bạn. Kết quả là một hệ thống thông minh liên tục cảnh báo về các cuộc tấn công và phần mềm độc hại gây nguy hiểm cho máy tính của bạn.
Tín dụng cho lô joujou và lừa ..... kích hoạt không xác định qua lô cũ và từ khóa với dll đăng ký .... Cập nhật bằng máy chủ ESET bán lẻ.
7.0.2120.0 đang sử dụng dll gốc
7.1.2064.0 dll đăng ký được thay thế bằng 7.0 dll ...
(Đã kích hoạt Cập nhật Máy chủ ESET thời gian thực) Tất cả ngôn ngữ

ESET Endpoint Antivirus 7.0.2120.0
ESET Endpoint Security 7.0.2120.0
ESET Endpoint Antivirus 7.1.2064.0
ESET Endpoint Security 7.1.2064.0
ESET expired 7.0.2100 and 7.1.2053 soon. Repatch and updated.... Enjoy.
1 October 2020 - ESET slaps again by alert end of life asking upgrade 7.3..... :(
8 October 2020 - Mod to be 7.3.2041.0 to skip update notification...Alert removed....... hope it works well...

ESET Endpoint Antivirus/Security 5.0.2272.7 Repack
Remark: ENDPOINT 5 is the best AV of ESET for me. It works on all system even on server.
31 December 2019 – Fixed trial server to be permanently selected.
20 April 2020 – Little tweak.

(Silent Install with Lifetime Update)


 
Sửa lần cuối:

perucho

Búa Gỗ Đôi
Xin chào, tôi chỉ cài đặt nó và mọi thứ đều ổn, nhưng trong quá trình cài đặt, bạn có hỏi ngôn ngữ nào bạn muốn cài đặt không, tôi chỉ cài đặt bằng tiếng Anh và tôi muốn cài đặt bằng tiếng Tây Ban Nha, có cách nào không để cài đặt nó bằng tiếng Tây Ban Nha?
 

farvartish

Rìu Chiến Bạc Chấm
Xin chào, tôi chỉ cài đặt nó và mọi thứ đều ổn, nhưng trong quá trình cài đặt, bạn có hỏi ngôn ngữ nào bạn muốn cài đặt không, tôi chỉ cài đặt bằng tiếng Anh và tôi muốn cài đặt bằng tiếng Tây Ban Nha, có cách nào không để cài đặt nó bằng tiếng Tây Ban Nha?
yes Multilingual
 

perucho

Búa Gỗ Đôi
Trân trọng, trong 2 liên kết tải xuống của ESET Endpoint Antivirus 7.1.2053, thông báo này xuất hiện: Không có tệp nào như vậy.
 

qminh19

Búa Gỗ Đôi
mình tải file .bat thì được, còn file cài đặt thì không tải được, bạn nên up lên ggdrive hay fshare cho dễ tải
 


Top