Dũng 2M Vlog | Yamaha Jupiter Fi GP CÁCH PHỤC HỒI CAO SU ĐEN XE JUPITER TẠI NHÀ... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Dũng 2M Vlog | Yamaha Jupiter Fi GP CÁCH PHỤC HỒI CAO SU ĐEN XE JUPITER TẠI NHÀ...

dungjupiter

Búa Gỗ
CÁCH PHỤC HỒI CAO SU ĐEN XE JUPITER TẠI NHÀ...
dung-2m-vlog-yamaha-jupiter-fi-gp-cach-phuc-hoi-cao-su-den-xe-jupiter-tai-nha-92275-1589198692-5eb93f6451a7e.jpg


Anh em cũng biết xe máy đặc biệt dòng Xe Jupiter Fi có một vài chỗ có cao su...
_ Tai cầm cao su
_ Chân gác cao su
_ Cần số và đồ để chân cũng bằng cao su...
Thường anh em xài hay đi thay và mua khi nó bạc màu hay hư thôi... Nay Dũng 2M Vlog jupiter fi chia sẻ cách đơn giản anh em phục hồi cao su đen xài lâu lâu chút nha...
VIDEO CHIA SẺ TẠI ĐÂY: https://bit.ly/2Nmk1je
 
Sửa lần cuối:


Top