Điện thoại LG của mình bị đứng màn hình | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Điện thoại LG của mình bị đứng màn hình

  • Thread starter phuonglan06
  • Ngày gửi
P

phuonglan06

Mình có cái điện thoại LG mua 1 năm rồi, tự nhiên đang xài màn hình bị đơ hông xài được nưa
Điện thoại thì mình mua cái mới rồi, nhưng mà nhiều dữ liệu quan trọng. Khơi động lại cũng hông được luôn.
Ai biết chỉ giùm mình với
 


Top