Ảnh đẹp - Đạp Xe Xuyên Qua Nước & Cây | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh đẹp Đạp Xe Xuyên Qua Nước & Cây

guest11

Rìu Chiến Chấm
Đạp Xe Xuyên Qua Nước & Cây

Limburg
nguyên thủy là một tỉnh của Hòa Lan, sau đó được chia làm 2: một nửa được chia cho Bỉ, khi Bỉ thành lập quốc gia mới, nửa còn lại để cho Hòa Lan.
Dân Hòa Lan nói chung, dân Limburg nói riêng là dân chuộng đạp xe đạp nhất thế giới.

Trong vòng 25 năm, khu vực Limburg đã hoàn thành 2000 cây số đường xe đạp (trải nhựa, đá, hoặc gạch) cách biệt hẳn đường xe hơi. Trong một số năm gần đây, Limburg được nhiều người trên thế giới biết đến nhờ 2 công trình cho dân thích chạy xe đạp

Công Trình “Cycling through Water” (Đạp Xe Xuyên Qua Nước)
Một con đường dành riêng cho xe đạp dài 200 mét, rộng 3 mét chạy xuyên qua hồ nước, hai bên là nước với mặt nước hồ ngang tầm mắt.
Từ ngày thành lập (2016) đã có hơn 1 triệu người chạy trên con đường này, và đã được liệt kê vào bảng “The World's 100 Greatest Places” (100 Nơi Đẹp Nhất Trên Thế Giới” của tạp chí Times.

27704172-8261589-image-a-50_1588000820443.jpg


27704144-8261589-image-a-47_1588000820440.jpg


27742156-8261589-image-a-9_1588076621012.jpg


27741176-8261589-Cycling_Through_Water_has_been_a_hit_with_Twitter_users_with_cyc-a-1_1588078287475.jpg


27704166-8261589-image-a-48_1588000820441.jpg


27704150-8261589-image-a-51_1588000820444.jpg


85196081_532074811040598_5899713236721776038_n.jpg


75341451_1473297372819302_10094660068113610_n.jpg


69338084_2464448287211416_1357259108554531348_n.jpg


69324752_714480409016096_3937663321108732790_n.jpg


69699709_389529948426708_2370439135390190768_n.jpg


67561715_165942987788158_554909574548099213_n.jpg


51890440_359656837974910_6172618102178888397_n.jpg


58453515_799540680427273_987427225935747911_n.jpg


 
Sửa lần cuối:

gift4you

Rìu Bạc
Hay nhỉ. Vừa khỏe vừa ngắm cảnh đẹp, lại gần gũi thiên nhiên {EMO_028}
 


Top