Game Miễn Phí - Cossacks: Back To War - Game chiến thuật thời gian thực giành cho Windows 10 | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Game Miễn Phí Cossacks: Back To War - Game chiến thuật thời gian thực giành cho Windows 10

LamNinh

Gà con
Tên game: Cossacks - Back To War
Dung lượng bản cài đặt (đã sửa lỗi trên Windows 10): ~150Mb
Sau khi cài đặt: ~307 Mb
Hướng dẫn cài đặt: CÁC BẠN TẢI VỀ GIẢI NÉN VÀ CÀI ĐẶT BÌNH THƯỜNG, VÔ GAME TEST THỬ TRẬN ĐẤU, NẾU ỔN THÌ KHÔNG CẦN THIẾT LẬP NHƯ TRONG CLIP HƯỚNG DẪN NHÉ!
Hình ảnh về game: Cossacks - Back To War
Cossacks---Back-To-War1.jpg
Cossacks---Back-To-War2.jpg


Bản cài đặt đã sửa lỗi Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10:
- Lỗi treo, không hiển thị chuột điều khiển.
- Treo màn hình game.
Thông tin sửa lỗi bản v 1.35.0.1:
- Sửa lỗi hiển thị màu trong game.
Video Hướng dẫn cài đặt game Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10

Link tải:
MF: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
MF Ver 1.35.0.1: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
Google Drive: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
Hiện bản sửa lỗi này mình đã test trên máy khác, không cần thiết lập như clip hướng dẫn, chỉ cần tải về giải nén và tiến hành cài đặt, vô trận test nếu ổn không phát sinh lỗi thì không cần làm các bước cấu hình như clip hướng dẫn!

Tên game: Cossacks - Back To War
Dung lượng bản cài đặt (đã sửa lỗi trên Windows 10): ~150Mb
Sau khi cài đặt: ~307 Mb
Hướng dẫn cài đặt: CÁC BẠN TẢI VỀ GIẢI NÉN VÀ CÀI ĐẶT BÌNH THƯỜNG, VÔ GAME TEST THỬ TRẬN ĐẤU, NẾU ỔN THÌ KHÔNG CẦN THIẾT LẬP NHƯ TRONG CLIP HƯỚNG DẪN NHÉ!
Hình ảnh về game: Cossacks - Back To War
Cossacks---Back-To-War1.jpg
Cossacks---Back-To-War2.jpg


Bản cài đặt đã sửa lỗi Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10:
- Lỗi treo, không hiển thị chuột điều khiển.
- Treo màn hình game.
Thông tin sửa lỗi bản v 1.35.0.1:
- Sửa lỗi hiển thị màu trong game.
Video Hướng dẫn cài đặt game Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10

Link tải:
MF: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
MF Ver 1.35.0.1: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
Google Drive: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
Hiện bản sửa lỗi này mình đã test trên máy khác, không cần thiết lập như clip hướng dẫn, chỉ cần tải về giải nén và tiến hành cài đặt, vô trận test nếu ổn không phát sinh lỗi thì không cần làm các bước cấu hình như clip hướng dẫn!
Cảm ơn bạn nhiều nha
 
Top