Game Miễn Phí - Cossacks: Back To War - Game chiến thuật thời gian thực giành cho Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Game Miễn Phí Cossacks: Back To War - Game chiến thuật thời gian thực giành cho Windows 10

GameOAMG

Rìu Bạc
Tên game: Cossacks - Back To War
Dung lượng bản cài đặt (đã sửa lỗi trên Windows 10): ~150Mb
Sau khi cài đặt: ~307 Mb
Hướng dẫn cài đặt: CÁC BẠN TẢI VỀ GIẢI NÉN VÀ CÀI ĐẶT BÌNH THƯỜNG, VÔ GAME TEST THỬ TRẬN ĐẤU, NẾU ỔN THÌ KHÔNG CẦN THIẾT LẬP NHƯ TRONG CLIP HƯỚNG DẪN NHÉ!
Hình ảnh về game: Cossacks - Back To War
Cossacks---Back-To-War1.jpg
Cossacks---Back-To-War2.jpg


Bản cài đặt đã sửa lỗi Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10:
- Lỗi treo, không hiển thị chuột điều khiển.
- Treo màn hình game.
Thông tin sửa lỗi bản v 1.35.0.1:
- Sửa lỗi hiển thị màu trong game.
Video Hướng dẫn cài đặt game Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10


Link tải:
MF:
View hidden content is available for registered users!

MF Ver 1.35.0.1:
Google Drive:
Hiện bản sửa lỗi này mình đã test trên máy khác, không cần thiết lập như clip hướng dẫn, chỉ cần tải về giải nén và tiến hành cài đặt, vô trận test nếu ổn không phát sinh lỗi thì không cần làm các bước cấu hình như clip hướng dẫn!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

CaoCao123

Búa Đá
Tên game: Cossacks - Back To War
Dung lượng bản cài đặt (đã sửa lỗi trên Windows 10): ~150Mb
Sau khi cài đặt: ~307 Mb
Hướng dẫn cài đặt: CÁC BẠN TẢI VỀ GIẢI NÉN VÀ CÀI ĐẶT BÌNH THƯỜNG, VÔ GAME TEST THỬ TRẬN ĐẤU, NẾU ỔN THÌ KHÔNG CẦN THIẾT LẬP NHƯ TRONG CLIP HƯỚNG DẪN NHÉ!
Hình ảnh về game: Cossacks - Back To War
Cossacks---Back-To-War1.jpg
Cossacks---Back-To-War2.jpg


Bản cài đặt đã sửa lỗi Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10:
- Lỗi treo, không hiển thị chuột điều khiển.
- Treo màn hình game.
Thông tin sửa lỗi bản v 1.35.0.1:
- Sửa lỗi hiển thị màu trong game.
Video Hướng dẫn cài đặt game Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10


Link tải:
MF: No quote
MF Ver 1.35.0.1: No quote
Google Driver: No quote
Hiện bản sửa lỗi này mình đã test trên máy khác, không cần thiết lập như clip hướng dẫn, chỉ cần tải về giải nén và tiến hành cài đặt, vô trận test nếu ổn không phát sinh lỗi thì không cần làm các bước cấu hình như clip hướng dẫn!

Thanks bro
 

soyamike

Gà con
Tên game: Cossacks - Back To War
Dung lượng bản cài đặt (đã sửa lỗi trên Windows 10): ~150Mb
Sau khi cài đặt: ~307 Mb
Hướng dẫn cài đặt: CÁC BẠN TẢI VỀ GIẢI NÉN VÀ CÀI ĐẶT BÌNH THƯỜNG, VÔ GAME TEST THỬ TRẬN ĐẤU, NẾU ỔN THÌ KHÔNG CẦN THIẾT LẬP NHƯ TRONG CLIP HƯỚNG DẪN NHÉ!
Hình ảnh về game: Cossacks - Back To War


Bản cài đặt đã sửa lỗi Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10:
- Lỗi treo, không hiển thị chuột điều khiển.
- Treo màn hình game.
Thông tin sửa lỗi bản v 1.35.0.1:
- Sửa lỗi hiển thị màu trong game.
Video Hướng dẫn cài đặt game Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10


Link tải:
MF: No quote
MF Ver 1.35.0.1: No quote
Google Drive: No quote
Hiện bản sửa lỗi này mình đã test trên máy khác, không cần thiết lập như clip hướng dẫn, chỉ cần tải về giải nén và tiến hành cài đặt, vô trận test nếu ổn không phát sinh lỗi thì không cần làm các bước cấu hình như clip hướng dẫn!

Xin cảm ơn chủ thớt về trò chơi tuổi thơ này
 

tung312

Gà con
Tên game: Cossacks - Back To War
Dung lượng bản cài đặt (đã sửa lỗi trên Windows 10): ~150Mb
Sau khi cài đặt: ~307 Mb
Hướng dẫn cài đặt: CÁC BẠN TẢI VỀ GIẢI NÉN VÀ CÀI ĐẶT BÌNH THƯỜNG, VÔ GAME TEST THỬ TRẬN ĐẤU, NẾU ỔN THÌ KHÔNG CẦN THIẾT LẬP NHƯ TRONG CLIP HƯỚNG DẪN NHÉ!
Hình ảnh về game: Cossacks - Back To War
Cossacks---Back-To-War1.jpg
Cossacks---Back-To-War2.jpg


Bản cài đặt đã sửa lỗi Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10:
- Lỗi treo, không hiển thị chuột điều khiển.
- Treo màn hình game.
Thông tin sửa lỗi bản v 1.35.0.1:
- Sửa lỗi hiển thị màu trong game.
Video Hướng dẫn cài đặt game Cossacks - Back To War chơi trên Windows 10


Link tải:
MF: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
MF Ver 1.35.0.1: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
Google Drive: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
Hiện bản sửa lỗi này mình đã test trên máy khác, không cần thiết lập như clip hướng dẫn, chỉ cần tải về giải nén và tiến hành cài đặt, vô trận test nếu ổn không phát sinh lỗi thì không cần làm các bước cấu hình như clip hướng dẫn!

Thank
 


Top