Thảo luận - Chuyên mục gửi hình ảnh cài đặt các bản Windows có kèm link download | Page 5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Chuyên mục gửi hình ảnh cài đặt các bản Windows có kèm link download

haxoma

Rìu Vàng
nhà nhà build win. người người build win rồi tập sự cũng build win vài quả. kết quả tu luyện sau khi xuống núi được 1 tấm bí kiếp 1 Windows đồ của anh 10 :eek:
Windows cua anh 10.JPG

p.s: task manager viết {hehe}
 
Top