Chia sẻ - Chia sẻ Shared Drive cho bạn nào cần lưu trữ | Page 5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Chia sẻ Shared Drive cho bạn nào cần lưu trữ

LVH12

Búa Gỗ Đôi
Chia sẻ Shared Drive (dung lượng không giới hạn). Các bạn like và comment địa chỉ Gmail cho tôi.

Lưu ý: Do Google chuyên quét các tài khoản có Owner không phải là admin nên mình sẽ không tự out mình ra nhé. Dữ liệu các bạn mình chẳng rảnh đụng vào nha.

"Nút like chẳng mất tiền mua, lựa lúc mà bấm cho vừa lòng nhau"
Cảm ơn bạn nhé. Chia sẻ cho mình với mail của mình: leviethungvc2@gmail.com
 
Chia sẻ Shared Drive (dung lượng không giới hạn). Các bạn like và comment địa chỉ Gmail cho tôi.

Lưu ý: Do Google chuyên quét các tài khoản có Owner không phải là admin nên mình sẽ không tự out mình ra nhé. Dữ liệu các bạn mình chẳng rảnh đụng vào nha.

"Nút like chẳng mất tiền mua, lựa lúc mà bấm cho vừa lòng nhau"
duyquocnguyen.tn@gmail.com
Thanks bạn!
 


Top