Chia sẻ - Chia sẻ Shared Drive cho bạn nào cần lưu trữ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Chia sẻ Shared Drive cho bạn nào cần lưu trữ

CaoCao123

Búa Đá
Chia sẻ Shared Drive (dung lượng không giới hạn). Các bạn like và comment địa chỉ Gmail cho tôi.

Lưu ý: Do Google chuyên quét các tài khoản có Owner không phải là admin nên mình sẽ không tự out mình ra nhé. Dữ liệu các bạn mình chẳng rảnh đụng vào nha.

"Nút like chẳng mất tiền mua, lựa lúc mà bấm cho vừa lòng nhau"
 
Chia sẻ Shared Drive (dung lượng không giới hạn). Các bạn like và comment địa chỉ Gmail cho tôi.

Lưu ý: Do Google chuyên quét các tài khoản có Owner không phải là admin nên mình sẽ không tự out mình ra nhé. Dữ liệu các bạn mình chẳng rảnh đụng vào nha.

"Nút like chẳng mất tiền mua, lựa lúc mà bấm cho vừa lòng nhau"

Vậy mình cảm ơn bạn.
 

AquaVN

Gà con
Chia sẻ Shared Drive (dung lượng không giới hạn). Các bạn like và comment địa chỉ Gmail cho tôi.

Lưu ý: Do Google chuyên quét các tài khoản có Owner không phải là admin nên mình sẽ không tự out mình ra nhé. Dữ liệu các bạn mình chẳng rảnh đụng vào nha.

"Nút like chẳng mất tiền mua, lựa lúc mà bấm cho vừa lòng nhau"
thanks bro, mình có gsuite r
 

hongdg

Gà con
Chia sẻ Shared Drive (dung lượng không giới hạn). Các bạn like và comment địa chỉ Gmail cho tôi.

Lưu ý: Do Google chuyên quét các tài khoản có Owner không phải là admin nên mình sẽ không tự out mình ra nhé. Dữ liệu các bạn mình chẳng rảnh đụng vào nha.

"Nút like chẳng mất tiền mua, lựa lúc mà bấm cho vừa lòng nhau"
xin chia se [email protected]
 
Chia sẻ Shared Drive (dung lượng không giới hạn). Các bạn like và comment địa chỉ Gmail cho tôi.

Lưu ý: Do Google chuyên quét các tài khoản có Owner không phải là admin nên mình sẽ không tự out mình ra nhé. Dữ liệu các bạn mình chẳng rảnh đụng vào nha.

"Nút like chẳng mất tiền mua, lựa lúc mà bấm cho vừa lòng nhau"
vì shared..mình..thanks you : [email protected]
 


Top