Chia sẻ cách download album nhạc từ Qobuz, Tidal, Deezer | Page 7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ cách download album nhạc từ Qobuz, Tidal, Deezer

xlzzd

Gà con
Trong số các dịch vụ stream nhạc đình đám hiện nay như Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify mình đánh giá Qobuz cao hơn cả. Không phải ngẫu nhiên mà dịch vụ Qobuz có giá cao hơn hẳn các dịch vụ stream nhạc khác. Lý do chủ yếu là chất lượng file nhạc của Qobuz cao nhất và phù hợp với hầu hết các thiết bị nghe nhạc lossless hiện nay. Đối thủ xứng tầm với nó chỉ có Tidal nhưng Tidal lại nén file hires ở định dạng MQA, cần phải có thiết bị DAC có khả năng giải nén MQA mới đạt được chất lượng hires. Vì tidal đã có người giới thiệu cách download nghe offline (bằng Athame) nên mình không giới thiệu, nếu bạn nào cần mình sẽ cung cấp cách download từ Tidal.
Để download từ Qobuz thì bắt buộc phải có tài khoản, tài khoản Studio sẽ download được file nhạc ở chất lượng cao nhất mà Qobuz cung cấp (lên đến 24bit 192kHz, tuỳ album).
Các bạn download phần mềm về, mở file config bằng notepad và sửa dòng email, password (thay bằng account mình cung cấp ở topic https://vn-z.vn/threads/tao-tai-khoan-qobuz-tidal-deezer-spotify-theo-yeu-cau.18987/
sau đó chạy file qo-dl_reborn_x86, dán đường link của album bạn muốn download vào là xong. Tốc độ download của app này rất cao (lên đến 11-12Mbs tuỳ vào tốc độ mạng bạn đang sử dụng).
Album nó sẽ nằm trong thư mục Qo-DL Reborn downloads
Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và cẩn thận hỏng ổ cứng vì download quá nhiều :)
Lựa chọn khác là app QobuzDownloaderX
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Và Tidal
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Deezer
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
hay qua bac
 

hoanna

Gà con
Cảm ơn bạn.
 

lovenasa2020

Gà con
Trong số các dịch vụ stream nhạc đình đám hiện nay như Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify mình đánh giá Qobuz cao hơn cả. Không phải ngẫu nhiên mà dịch vụ Qobuz có giá cao hơn hẳn các dịch vụ stream nhạc khác. Lý do chủ yếu là chất lượng file nhạc của Qobuz cao nhất và phù hợp với hầu hết các thiết bị nghe nhạc lossless hiện nay. Đối thủ xứng tầm với nó chỉ có Tidal nhưng Tidal lại nén file hires ở định dạng MQA, cần phải có thiết bị DAC có khả năng giải nén MQA mới đạt được chất lượng hires. Vì tidal đã có người giới thiệu cách download nghe offline (bằng Athame) nên mình không giới thiệu, nếu bạn nào cần mình sẽ cung cấp cách download từ Tidal.
Để download từ Qobuz thì bắt buộc phải có tài khoản, tài khoản Studio sẽ download được file nhạc ở chất lượng cao nhất mà Qobuz cung cấp (lên đến 24bit 192kHz, tuỳ album).
Các bạn download phần mềm về, mở file config bằng notepad và sửa dòng email, password (thay bằng account mình cung cấp ở topic https://vn-z.vn/threads/tao-tai-khoan-qobuz-tidal-deezer-spotify-theo-yeu-cau.18987/
sau đó chạy file qo-dl_reborn_x86, dán đường link của album bạn muốn download vào là xong. Tốc độ download của app này rất cao (lên đến 11-12Mbs tuỳ vào tốc độ mạng bạn đang sử dụng).
Album nó sẽ nằm trong thư mục Qo-DL Reborn downloads
Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và cẩn thận hỏng ổ cứng vì download quá nhiều :)
Lựa chọn khác là app QobuzDownloaderX
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Và Tidal
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Deezer
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cám ơn
 

TuVinh

Búa Gỗ
Trong số các dịch vụ stream nhạc đình đám hiện nay như Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify mình đánh giá Qobuz cao hơn cả. Không phải ngẫu nhiên mà dịch vụ Qobuz có giá cao hơn hẳn các dịch vụ stream nhạc khác. Lý do chủ yếu là chất lượng file nhạc của Qobuz cao nhất và phù hợp với hầu hết các thiết bị nghe nhạc lossless hiện nay. Đối thủ xứng tầm với nó chỉ có Tidal nhưng Tidal lại nén file hires ở định dạng MQA, cần phải có thiết bị DAC có khả năng giải nén MQA mới đạt được chất lượng hires. Vì tidal đã có người giới thiệu cách download nghe offline (bằng Athame) nên mình không giới thiệu, nếu bạn nào cần mình sẽ cung cấp cách download từ Tidal.
Để download từ Qobuz thì bắt buộc phải có tài khoản, tài khoản Studio sẽ download được file nhạc ở chất lượng cao nhất mà Qobuz cung cấp (lên đến 24bit 192kHz, tuỳ album).
Các bạn download phần mềm về, mở file config bằng notepad và sửa dòng email, password (thay bằng account mình cung cấp ở topic https://vn-z.vn/threads/tao-tai-khoan-qobuz-tidal-deezer-spotify-theo-yeu-cau.18987/
sau đó chạy file qo-dl_reborn_x86, dán đường link của album bạn muốn download vào là xong. Tốc độ download của app này rất cao (lên đến 11-12Mbs tuỳ vào tốc độ mạng bạn đang sử dụng).
Album nó sẽ nằm trong thư mục Qo-DL Reborn downloads
Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và cẩn thận hỏng ổ cứng vì download quá nhiều :)
Lựa chọn khác là app QobuzDownloaderX
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Và Tidal
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Deezer
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
link tidal với deezer bi lỗi rồi ạ
 

Hazuki

Gà con
Trong số các dịch vụ stream nhạc đình đám hiện nay như Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify mình đánh giá Qobuz cao hơn cả. Không phải ngẫu nhiên mà dịch vụ Qobuz có giá cao hơn hẳn các dịch vụ stream nhạc khác. Lý do chủ yếu là chất lượng file nhạc của Qobuz cao nhất và phù hợp với hầu hết các thiết bị nghe nhạc lossless hiện nay. Đối thủ xứng tầm với nó chỉ có Tidal nhưng Tidal lại nén file hires ở định dạng MQA, cần phải có thiết bị DAC có khả năng giải nén MQA mới đạt được chất lượng hires. Vì tidal đã có người giới thiệu cách download nghe offline (bằng Athame) nên mình không giới thiệu, nếu bạn nào cần mình sẽ cung cấp cách download từ Tidal.
Để download từ Qobuz thì bắt buộc phải có tài khoản, tài khoản Studio sẽ download được file nhạc ở chất lượng cao nhất mà Qobuz cung cấp (lên đến 24bit 192kHz, tuỳ album).
Các bạn download phần mềm về, mở file config bằng notepad và sửa dòng email, password (thay bằng account mình cung cấp ở topic https://vn-z.vn/threads/tao-tai-khoan-qobuz-tidal-deezer-spotify-theo-yeu-cau.18987/
sau đó chạy file qo-dl_reborn_x86, dán đường link của album bạn muốn download vào là xong. Tốc độ download của app này rất cao (lên đến 11-12Mbs tuỳ vào tốc độ mạng bạn đang sử dụng).
Album nó sẽ nằm trong thư mục Qo-DL Reborn downloads
Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và cẩn thận hỏng ổ cứng vì download quá nhiều :)
Lựa chọn khác là app QobuzDownloaderX
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Và Tidal
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Deezer
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cảm ơn ạ
 


Top