Chia sẻ bản quyền phần mềm Kaspersky Internet Security - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ bản quyền phần mềm Kaspersky Internet Security

thanhnam167hv

Rìu Sắt
Tài khoản bị khóa
Mình không yêu cầu like nhé các bạn, nếu ủng hộ thì mình nhận (key vẫn còn lượt dùng nhé)
- dòng nào ghi "unknown proxy" lý do là mình không kết nối được với bất kỳ proxy của nước nào thông qua phần mềm Nord VPN (không hiểu sao mình vẫn chưa kết nối được với bất kỳ proxy nào)
- dòng có ghi "The code is blocked" là mình kiểm tra key trên mykaspersky có thông báo là blocked nhưng add key vào phần mềm Kaspersky thì không báo lỗi đó, chỉ báo "Mã kích hoạt không hợp lệ cho khu vực này".
mình để trong thẻ ẩn đối với người ngoài diễn đàn chứ không ẩn hay yêu cầu like đối với mọi người trong diễn đàn, có 1 vài key trùng với các mod khác đưa lên trước đây mong mọi người cũng như mod thông cảm (vì key vẫn còn lượt dùng mà không dùng thì hơi phí), cảm ơn mọi người!
Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!
 

Ctrl+S

Rìu Chiến Bạc
Mình không yêu cầu like nhé các bạn, nếu ủng hộ thì mình nhận (key vẫn còn lượt dùng nhé)
- dòng nào ghi "unknown proxy" lý do là mình không kết nối được với bất kỳ proxy của nước nào thông qua phần mềm Nord VPN (không hiểu sao mình vẫn chưa kết nối được với bất kỳ proxy nào)
- dòng có ghi "The code is blocked" là mình kiểm tra key trên mykaspersky có thông báo là blocked nhưng add key vào phần mềm Kaspersky thì không báo lỗi đó, chỉ báo "Mã kích hoạt không hợp lệ cho khu vực này".
mình để trong thẻ ẩn đối với người ngoài diễn đàn chứ không ẩn hay yêu cầu like đối với mọi người trong diễn đàn, có 1 vài key trùng với các mod khác đưa lên trước đây mong mọi người cũng như mod thông cảm (vì key vẫn còn lượt dùng mà không dùng thì hơi phí), cảm ơn mọi người!
No quote
Key báo code is blocked. mà dám nói còn lượt dùng mà không dùng thì hơi phí.{brick}
 

Hamano Kaito

Moderator
cuongtk | nhutbang21891| ngocanh2017 | duynghialhp : Comment bị xóa do spam thanks
cohoa | Bạn vui lòng viết chữ có dấu và vui lòng xem lại các bài cũ hơn để tìm key cho mình.
 
Top