Hướng Dẫn Game - Cài đặt server võ lâm 2 offline thuongeopi | Page 5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng Dẫn Game Cài đặt server võ lâm 2 offline thuongeopi

vipgale01

Gà con
Xin chỉ giáo, có ai bị lỗi này giống mình không vào client so2game là chỉ thấy màn hình đen thôi không thấy gì cả, âm thanh và các nút đều có nhưng màn hình đen không thấy gì cả. Có ai fix được lỗi này không chỉ mình với cảm ơn, Mình dùng Win 10, giờ đang tải về chơi lại nhớ quá khứ, cảm ơn trước nha.
 
Top