Cách reset dùng thử KIS? - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cách reset dùng thử KIS?

htuankhoi

Búa Gỗ
Xin bác Ctrl+S chỉ cho cháu cách sao lưu key kis 2019, cháu vừa kích hoạt key kis 2019 được 248 ngày do bác Blu sea chia sẽ
 

Sneaky

Búa Gỗ Đôi
Mình đã active lại thành công bằng KRT_CLUB_2.0.0.35_ATB_Beta_3! Xin cảm ơn!
 

moitoe

Búa Gỗ
C
Bạn thử dụng bản KRT_CLUB_2.1.2.69Fix này nha

No quote

Hiện tại KRT_CLUB đã có phiên bản KRT_CLUB_3.1.0.24 Tuy nhiên nó không còn miễn phí nữa mà chỉ thành viên trả phí mới được sài tools.
Công nhận cái câu lạc bộ đó giỏi và thoáng nhưng bây giờ tôi không thích bởi vì bây giờ họ bắt phải trả phí mà dân VN quen sài chùa. Mà nếu bỏ tiền thì thà mua key chính hãng tội gì phải dùng tool. Hicccc
 
Top