Cách quản lý khi mua xe để không bị chủ xe lột đồ trước khi bàn giao xe | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Cách quản lý khi mua xe để không bị chủ xe lột đồ trước khi bàn giao xe

tuanvictor

Gà con
Lột, thay đồ xe là hiện tượng thường xuyên nhằm gỡ gạc lại giá khi bán cho khách gà mờ nhưng lại được cò hoặc người tư vấn hỗ trợ khi mua xe, đặc biệt là mua xe cũ. Thứ thường bị thay nhất là lốp xe, lốp còn tương đối mới xẽ bị thay bằng lốp cũ cùng hãng hoặc một bộ lốp cùng hãng nhưng khác thời gian sản xuất, thậm chí 4 lốp có 4 thời gian sản xuất khác nhau, điều này gây khó khăn chủ chủ xe mới trong quá trình vận hành và thay lốp. nếu là xe mới sẽ đựơc thay bằng 1 bộ lốp của hãng khác rẻ tiền hơn.
Vật thường bị thay thứ 2 là bộ máy lạnh, bộ này cũng bị thay bằng thứ đã bị sửa chữa nhiều lần. Vật thứ 3 là lốp dự phòng, đây là thứ mà nhiều người không để ý, nhất là các loại xe lốp dự phòng ở trong cốp xe, khi có sự cố mới tá hỏa là xe không có lốp dự phòng, gọi cho chủ xe là họ cãi biến là khi bán không nói là xe phải có lốp dự phòng.
Để không bị lột đồ, các bạn ngoài việc nhờ người tư vấn thì nên tìm hiểu trên mạng, và đặc biệt là lấy điện thoại chup ảnh xe trong quá trình nhờ người tư vấn hoặc khám xe trước khi đặt tiền cọc. Nếu có điều kiện thì lái luôn về nhà, sau đó trả tiền sau (tất nhiên là đã mặc cả xong), trường hợp chủ cũ nuốn bán nhưng giả vờ là chưa bán và xin số điện thoại thì ta phải nhanh chóng chụp ảnh và khi chủ xe gọi lại là nhất trí với giá đã thỏa thuận thì cũng nên cảnh giác. .. còn rất nhiều yếu tố nữa khi mua xe chúng ta cần tham khảo thêm, chúc may mắn.
 


Top