Giveaway - BitDefender Small Office Security (90 Days Free Trial) - Phần mềm diệt virus | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway BitDefender Small Office Security (90 Days Free Trial) - Phần mềm diệt virus

vodat

Rìu Vàng
Bitdefender Small Office Security cung cấp nhiều lớp bảo vệ chống lại ransomware. Nó sử dụng phát hiện mối đe dọa hành vi để ngăn ngừa nhiễm trùng và bảo vệ các tài liệu quan trọng nhất của bạn khỏi mã hóa ransomware.

Tính năng Khắc phục Ransomware hoạt động như một lớp khắc phục bảo vệ dữ liệu như tài liệu, hình ảnh, video và âm nhạc chống lại tất cả các loại tấn công của ransomware.


  • Bảo vệ hoàn toàn cho các thiết bị Windows, macOS, Android và iOS của bạn
  • Bảo vệ doanh nghiệp của bạn chống lại ransomware và tất cả các mối đe dọa mạng mới và hiện có
  • Ngăn chặn vi phạm dữ liệu và bảo mật dữ liệu cá nhân và tài chính của khách hàng của bạn
  • Cài đặt dưới 5 phút; không yêu cầu kỹ năng CNTT

Để nhận bản quyền của phần mềm, các bạn vào link bên dưới
View hidden content is available for registered users!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

DangAnhMinato

Búa Gỗ
Thanks bac nhe
 


Top