Tin tức điện thoại  Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 của Apple: doanh thu 119,6 tỷ USD, tăng 2%

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn Ngày 02 tháng 02 năm 2024, hôm nay Apple đã công bố báo cáo tài chính cho quý tài chính đầu tiên của năm tài chính 2024 (quý 4 năm 2023). Doanh thu trong quý này là 119,6 tỷ USD , tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 2,18 USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

bao-cao-tai-chinh-Apple-2024.webp

Apple-2024-tai-chinh.webp

bao-cai-tai-chinh-Apple-2024.webp

bao-cao-tai-chinh-Apple-2024-1.webp


CEO Apple Tim Cook cho biết:
Hôm nay, Apple báo cáo doanh thu tăng trưởng trong quý tháng 12, kết quả này được thúc đẩy nhờ doanh số bán ra dòng sản phẩm iPhone tăng mạnh giúp hoạt động kinh doanh Dịch vụ đạt mức cao kỷ lục.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng cơ sở cài đặt thiết bị đang hoạt động của chúng tôi hiện đã vượt quá 2,2 tỷ đơn vị, mức cao nhất mọi thời đại trên tất cả các phân khúc sản phẩm và địa lý.

Khi khách hàng bắt đầu trải nghiệm tai nghe Vision Pro vào ngày mai, chúng tôi vẫn cam kết mang đến sự đổi mới mang tính đột phá.

Giám đốc tài chính của Apple Luca Maestri cho biết:
Kết quả hoạt động của chúng tôi trong tháng 12 kết hợp với việc mở rộng biên lợi nhuận đã dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt mức kỷ lục là 2,18 USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, chúng tôi đã tạo ra gần 40 tỷ USD dòng tiền hoạt động và trả lại gần 27 tỷ USD cho các cổ đông. Chúng tôi tự tin về tương lai và sẽ tiếp tục đầu tư đáng kể vào hoạt động kinh doanh để hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng dài hạn của mình.

Hội đồng quản trị của Apple tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt là 0,24 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông của công ty. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 15 tháng 2 năm 2024 cho các cổ đông có tên trong danh sách kể từ ngày kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 12 tháng 2 năm 2024.