Bản năng làm mẹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bản năng làm mẹ

NGHEO

Rìu Chiến Bạc Chấm
Hôm trước đọc bài viết của một bạn trên VN-Z.VN tôi về làm lại thành VIDEO để các bạn cùng bình phán:

Các bạn cùng trao đổi và suy ngẫm.
 

Phi Long Phong Van

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...! Xin Vĩnh Biệt Anh
Thành viên BQT
Ủa rồi con khỉ mẹ đâu ta ???, chắc bị con sư tử nó thịt rồi quá ???
 

NGHEO

Rìu Chiến Bạc Chấm
Lòng trắc ẩn có ở mọi loài...
Tôi cho là nếu đàn ông được trải nghiệm cảm giác của phụ nữ từ mang thai cho đến sinh con, nuôi con (tức là làm mẹ) thì thế giới sẽ hòa bình thật đấy các bác ạ.
Bản năng làm cha không thể hiện nhiều để con thấy được vì cha đi kiếm mồi...
 


Top